Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELIPC MI2000

MELIPC MI2000

Η ευέλικτη επέκταση συστήματος υλοποιεί IoT κατάλληλο για τον τομέα παραγωγής

Εφοδιασμένο με επεξεργαστή υψηλής απόδοσης και Windows®, το MI3000 συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας μέσω διάγνωσης και παρακολούθησης των δεδομένων παραγωγής. Η θύρα επέκτασης PCI και PCI Express® επιτρέπει την επέκταση του συστήματος, πραγματοποιώντας υψηλής ταχύτητας συλλογή δεδομένων παραγωγής και ελέγχο διατάξεων.

MI2000

Ο MI2000 πραγματοποιεί διάγνωση και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας. Η θύρα επέκτασης PCI και PCI Express® επιτρέπει την επέκταση του συστήματος, πραγματοποιώντας υψηλής ταχύτητας συλλογή δεδομένων παραγωγής και ελέγχο διατάξεων.

Περισσότερες πληροφορίες

MI2000
Αρχή