Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELIPC MI5000

MELIPC MI5000

Ένα αρθρωτό υλοποιεί την επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και τον έλεγχο πραγματικού χρόνου των διατάξεων

Εξοπλισμένο με VxWorks® και Windows®, το MI5000 μπορεί να συλλέξει, να διαγνώσει και να τροφοδοτήσει δεδομένα τομέα παραγωγής σε μεγάλη ταχύτητα, μειώνοντας το κόστος διαμόρφωσης συστημάτων IT και το χώρο εγκατάστασης

MI5000

Δύο λειτουργικά συστήματα VxWorks® και Windows® προεγκατεστημένα, ένα αρθρωτό μπορεί να εκτελέσει επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και έλεγχο πραγματικού χρόνου διατάξεων. Το CC-Link IE Field Network υλοποιεί υψηλής ακριβείας έλεγχο διατάξεων σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες

MI5000
Αρχή