Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Σημαντικό πλεονέκτημα του GT SoftGOT2000 είναι ότι οι οθόνες απεικόνισης μπορούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητα από την τελική πλατφόρμα του στόχου τους, για παράδειγμα μια πλατφόρμα υλικού, όπως το GOT2000 ή πλατφόρμα PC, όπως το GT SoftGOT2000.

Το GT SoftGOT2000 είναι ένα αρθρωτό ΗΜΙ PC μέσα στο GT Works3. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του GT SoftGOT2000 είναι ότι κληρονομεί τα προηγμένα χαρακτηριστικά προσομοίωσης του GT Works3. Μπορεί να προσομοιωθεί σε αυτόνομη διαμόρφωση ή σε συνδυασμό με προσομοιωτή GX, συνδέοντας τον κώδικα προσομοίωσης τόσο του PLC όσο και του HMI για μια πραγματική ολοκληρωμένη προσέγγιση.

  • Οι οθόνες που δημιουργούνται, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για HMI λογισμικού ή GOT HMI υλικού.
  • Είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση και λειτουργία από εσωτερικό δίκτυο LAN.
  • Υποστήριξη E-mail για ειδοποιήσεις
  • Καταγραφή Δεδομένων ιστορικού σε εύχρηστες μορφές
  • Είναι δυνατή η επικοινωνία με MELSEC PLC μέσω σειριακής επικοινωνίας, USB (με θύρα System Q), κάρτα CC-Link IE PC ή Ethernet
  • Προγράμματα Windows® και Microsoft® μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από το GT SoftGOT2000.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Αρχή