• Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Απεικόνιση

Διασυνδέσεις Ανθρώπου-Μηχανής (HMIs) - GOT

Διασυνδέσεις Ανθρώπου-Μηχανής (HMIs) - GOT Τα HMI GOT συνεχίζουν να παρέχουν άνετες, επωφελείς και ευκολόχρηστες λύσεις για τον χρήστη.

SCADA (MAPS)

SCADA (MAPS) Οι λύσεις απεικόνισης MAPS προσφέρουν μηχανική κύκλου ζωής, SCADA, HMI, διαχείριση συναγερμών και έξυπνες λύσεις αναφοράς για χαμηλότερο συνολικό κόστος κατοχής.

    Βιομηχανικά PC

    Βιομηχανικά PC Τα βιομηχανικά PC αποτελούν στην σημερινή εποχή μέρος ελέγχου αυτοματισμών και διεργασιών.