Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Motor

Motor

Improve the production with diverse functions.

High reliability and versatile functions as a driving source for industrial sewing machines.

Motor

In addition to adopting a compact and lightweight motor, the function is further enhanced.
A program linked with the sewing process is possible with the sequence function using dedicated software.

Motor
Αρχή