• Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Αυτόματοι Επαφείς και Εκκινητές Κινητήρων

Μαγνητικοί Αυτόματοι, Ηλεκτρονόμοι και Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Ηλεκτροκινητήρων, Αυτόματοι Στατικής Κατάστασης

Ευρεία επιλογή προϊόντων που υποστηρίζει όλα τα είδη εφαρμογών

Οι Εκκινητές Ηλεκτροκινητήρων της σειράς MS-T/N είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, με διεθνή χρήση, μικρών διαστάσεων, εύχρηστοι και ασφαλείς. Είναι σύμμορφοι με πολλά διεθνή πρότυπα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από πίνακες μεταγωγής έως μηχανήματα που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία.

Κατάλογος προϊόντων

Αυτόματοι επαφείς

Αυτόματοι επαφείς Μεταγάγουν το ρεύμα του φορτίου με χρήση ηλεκτρομαγνήτη.

  • Μη Αναστρέψιμοι Αυτόματοι
  • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα

Ηλεκτρονόμοι (ρελέ)

Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) Διατάσσει ή μεταδίδει σήματα κυκλώματος ελέγχου.

  • Ηλεκτρονόμοι Αυτόματου Επαφέα
  • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Κινητήρα

Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Κινητήρα Προστατεύουν τον ηλεκτροκινητήρα από καταστροφή λόγω υπερθέρμανσης.

  • Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Ηλεκτροκινητήρα χωρίς Προστασία από Απώλεια Φάσης
  • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα

Διακόπτες Κυκλωμάτων Ηλεκτροκινητήρων

Διακόπτες Κυκλωμάτων Ηλεκτροκινητήρων Ο Διακόπτης Κυκλώματος Ηλεκτροκινητήρα είναι μια διάταξη που συνδυάζει λειτουργίες Διακόπτη Κυκλώματος Χαμηλής Τάσης και Ηλεκτρονόμου Θερμικής Υπερφόρτωσης.

  • Διακόπτες Κυκλωμάτων Ηλεκτροκινητήρων
  • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα