Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αυτόματοι Επαφείς και Εκκινητές Κινητήρων

Μαγνητικοί Αυτόματοι, Ηλεκτρονόμοι και Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Ηλεκτροκινητήρων, Αυτόματοι Στατικής Κατάστασης

Ευρεία επιλογή προϊόντων που υποστηρίζει όλα τα είδη εφαρμογών

Οι Εκκινητές Ηλεκτροκινητήρων της σειράς MS-T/N είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, με διεθνή χρήση, μικρών διαστάσεων, εύχρηστοι και ασφαλείς. Είναι σύμμορφοι με πολλά διεθνή πρότυπα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από πίνακες μεταγωγής έως μηχανήματα που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία.

Κατάλογος προϊόντων

 • Μεταγάγουν το ρεύμα του φορτίου με χρήση ηλεκτρομαγνήτη.


  • • Μη Αναστρέψιμοι Αυτόματοι
  • • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
 • Διατάσσει ή μεταδίδει σήματα κυκλώματος ελέγχου.


  • • Ηλεκτρονόμοι Αυτόματου Επαφέα
  • • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
 • Προστατεύουν τον ηλεκτροκινητήρα από καταστροφή λόγω υπερθέρμανσης.


  • • Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Ηλεκτροκινητήρα χωρίς Προστασία από Απώλεια Φάσης
  • • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
 • Ο Διακόπτης Κυκλώματος Ηλεκτροκινητήρα είναι μια διάταξη που συνδυάζει λειτουργίες Διακόπτη Κυκλώματος Χαμηλής Τάσης και Ηλεκτρονόμου Θερμικής Υπερφόρτωσης.


  • • Διακόπτες Κυκλωμάτων Ηλεκτροκινητήρων
  • • Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
Αρχή