Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αυτόματοι επαφείς

Αυτόματοι επαφείς

Επιτρέπουν έλεγχο ακριβείας του ηλεκτροκινητήρα σας.

Επιτρέπουν τον έλεγχο εξ αποστάσεως και άλλων φορτίων εκτός από τους ηλεκτροκινητήρες, όπως θερμαντήρες (αντιστάσεις) και φορτία φωτισμού.

Μη Αναστρέψιμοι Αυτόματοι

Κατάλληλοι για τη μεταγωγή των ηλεκτροκινητήρων κατά την εκκίνηση και τη διακοπή.
Τα κανονικά μοντέλα είναι σύμμορφα με τα ιαπωνικά και πολλά διεθνή πρότυπα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Μη Αναστρέψιμοι Αυτόματοι

Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα

Υπάρχουν αρκετές προαιρετικές διατάξεις για τους επαφείς.

Προαιρετικά Εξαρτήματα και Παρελκόμενα
Αρχή