Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Διακόπτες Κυκλώματος, με Αέρα

Διακόπτες Κυκλώματος, με Αέρα

Εξελίξτε τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σας σε πολυλειτουργικό με τους διακόπτες κυκλωμάτων, τύπου αέρος, που προσφέρει η Mitsubishi, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την προστασία του κύριου κυκλώματος.

Οι διακόπτες κυκλώματος τύπου αέρος έχουν πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη αξιοπιστία που προσφέρουν κατά τη διάρκεια της μεταγωγής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επέκταση της περιοχής επιλεκτικού συντονισμού μέσω της διαστολής του ονομαστικού επιτρεπόμενου βραχυχρόνιου ρεύματος, για χρήση σε θύρες κύριου κυκλώματος.

Διακόπτες Κυκλώματος, τύπου Αέρος (ACB) AE-SW

Αυτό το είδος διακόπτη χρησιμοποιείται ως κύριος διακόπτης ισχύος της τροφοδοσίας κτιρίων, εργοστασίων, πλοίων κ.λπ. και καλύπτει διάφορες ανάγκες.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Διακόπτες Κυκλώματος, με Αέρα
Αρχή