Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Παρελκόμενα και Συναφή Εξαρτήματα

Παρελκόμενα και Συναφή Εξαρτήματα

Κατάλληλο για την επέκταση των λειτουργιών του διακόπτη κυκλώματος.

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά παρελκόμενα. Χρησιμοποιούνται για να γίνονται οι διακόπτες ασφαλείς και βολικοί.

Εσωτερικά Παρελκόμενα AL, AX, SHT, UVT

Αυτά τα παρελκόμενα εγκαθίστανται μέσα στο διακόπτη. Το AX υποδεικνύει ηλεκτρικά την κατάσταση του διακόπτη. Το AL υποδεικνύει ηλεκτρικά την κατάσταση παρεμβολής (trip) του διακόπτη. Το SHT πραγματοποιεί ηλεκτρική παρεμβολή του διακόπτη με τηλεχειρισμό. Το UVT απασφαλίζει τον διακόπτη όταν η τάση ελέγχου παρουσιάσει μείωση.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Εσωτερικά Παρελκόμενα

Εξωτερικά Παρελκόμενα Λαβή, TC, HL, MD

Αυτά τα παρελκόμενα τοποθετούνται έξω από το διακόπτη. Υπάρχει εξάρτημα που χειρίζεται ηλεκτρικά τη λαβή του διακόπτη, διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξωτερική λαβή, επάνω στον πίνακα, για το χειρισμό του διακόπτη.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Εξωτερικά Παρελκόμενα

Δοκιμαστικές Διατάξεις για Διακόπτες

Για τους ηλεκτρονικούς διακόπτες τύπου WS-V, σχεδίαση 125 έως 250Α, αυτή η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή δοκιμών απασφάλισης, καθώς και για επιτήρηση και ρύθμιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Διάταξη Δοκιμής Διακόπτη
Αρχή