Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Διακόπτες Κυκλωμάτων για Χρήση σε Ειδικές Εφαρμογές

Διακόπτες Κυκλωμάτων για Χρήση σε Ειδικές Εφαρμογές

Αναβαθμίστε τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό χρησιμοποιώντας προϊόντα κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Εάν θεωρείται σωστό, όταν δεν επιλέγεται το κανονικό MCCB/ELCB για χρήση σε ειδικό χαρακτηριστικό του φορτίου, απαιτείται ο ειδικός διακόπτης.

Διακόπτες Μόνωσης DSN

Εάν παραλείψουμε τη διάταξη ενεργοποίησης από υπερένταση του MCCB και δημιουργήσουμε έτσι έναν διακόπτη μόνωσης (DSN) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη μεταγωγής με υψηλή λειτουργική δυνατότητα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Διακόπτες Μόνωσης
Αρχή