• Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Μηχανήματα Ηλεκτρικής Εκφόρτισης

Μηχανήματα Ηλεκτρικής Εκφόρτισης: Πολύπλοκα σχήματα μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν από χρήστες με μακρόχρονη εμπειρία καθώς και από καινούριους χρήστες χωρίς εμπειρία. Τα die-sinking EDM (διαμόρφωσης εσοχών) και Wire-cut EDM (κοπής με σύρμα) της Mitsubishi Electric ενισχύουν την παραγωγικότητα προσφέροντας κατεργασία υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακριβείας. Εκτός της κατασκευής εκμαγείων, αποτελεί επίσης και σπουδαίο εργαλείο για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αεροσκαφών και ΙΤ.

Τα EDM της Mitsubishi Electric κάνουν την εργασία ευκολότερη τόσο για έμπειρους όσο και άπειρους χρήστες όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση πολύπλοκων σχημάτων.

Τα die-sinking EDM (διαμόρφωσης εσοχών), τα Wire-cut EDM (κοπής με σύρμα) και τα Fine-hole EDM (λεπτής οπής) της Mitsubishi Electric ενισχύουν την παραγωγικότητα με υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακρίβεια. Εκτός της κατασκευής εκμαγείων, τα EDM της Mitsubishi Electric αποτελούν επίσης και σπουδαία εργαλεία για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αεροσκαφών και ΙΤ.

Κατάλογος προϊόντων

Μηχανήματα Ηλεκτρικής Eκφόρτισης Κοπής με Σύρμα (Wire-cut)

Wire-cut (κοπής με σύρμα) EDM: Περιεκτική συλλογή που αντιστοιχεί σε όλες γενικά τις απαιτήσεις από κατεργασία εξαρτημάτων μέχρι εξαιρετικής ακριβείας κατεργασία χυτότυπου. Η Mitsubishi Electric με ολοκληρωμένες λύσεις ενισχύει την παραγωγικότητα. Για ευρεία κλίμακα εφαρμογών από κατεργασία εξαρτημάτων μέχρι εξαιρετικής ακριβείας κατεργασία χυτότυπου.

 • MX600
 • Σειρά MP
 • MV-R Series
 • MV-S Series
 • MV4800
 • Μεγάλη Σειρά FA

Μηχανήματα Ηλεκτρικής Εκφόρτισης, Διαμόρφωσης Εσοχών (Die-sinking)

Die-sinking (διαμόρφωσης εσοχών) EDMs: Περιεκτική συλλογή αντίστοιχα σε εφαρμογές για λεπτές, υψηλής ακρίβειας κατεργασίες αλλά και κατεργασίες υψηλής παραγωγικότητας με χρήση μεγάλων ηλεκτροδίων. Η Mitsubishi Electric με ολοκληρωμένες λύσεις ενισχύει την παραγωγικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις κατεργασίες, λεπτές, υψηλής ακρίβειας αλλά και υψηλής παραγωγικότητας με χρήση μεγάλων ηλεκτροδίων.

 • Σειρά EA ADVANCE
 • Σειρά EA-S