Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Επιλογές

Επιλογές

Παρελκόμενα που επιτρέπουν την ταχεία δημιουργία ισχυρών συστημάτων προστασίας βασισμένων στο MEprotect

Πλήρες σύνολο προαιρετικών εξαρτημάτων που συμπληρώνουν την ισχύ των ηλεκτρονόμων MEprotect για τη σχεδίαση και κατασκευή οικονομικά αποδοτικών, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας εφαρμογών προστασίας ηλεκτρικών συστημάτων.

Μονάδες επέκτασης ηλεκτρονόμου

Για να επεκτείνετε την ισχύ του ρελέ:
- Πρόσθετο ψηφιακό IO (8x DIN, 4x Relay DOT)
- Αισθητήρες RTD (αρθρωτά 4-καν. ή 8-καν.) - PT100, PT1000, NTC, ή PTC
- 4-20mA IO (2x AIN, 2x AOT) περιλ. συγκροτήματα ελέγχου PID
- Αρθρωτό επέκτασης Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Μονάδες επέκτασης ηλεκτρονόμου

Συγκροτήματα αρθρωτών CT (με ανίχνευση τάσης μέχρι 550Vac)

Επιλέξτε το κατάλληλο συγκρότημα αρθρωτού CT για την εφαρμογή (διαθέσιμα μοντέλα από 0,1A έως 300A).

Σημείωση: Για μεγαλύτερες τάσεις - ή για εφαρμογές MV - χρησιμοποιήστε εξωτερικά CT και VT με το συγκρότημα μονάδας παρεμβολής MEP0400.

Συγκροτήματα αρθρωτών CT (με ανίχνευση τάσης μέχρι 550Vac)

CT βασικής εξουδετέρωσης

Το MEprotect προσφέρει CT βασικής εξουδετέρωσης (CBCT) σε διάφορες τιμές και γεωμετρίες/μεγέθη ανοίγματος-καλωδίου.

Εναλλακτικά, με τα ρελέ MEprotect μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το χρήστη CBCT με δευτερεύον ρεύμα 1A.

CT βασικής εξουδετέρωσης

HMI / Γραφικά Τερματικά Χειριστή

Το MEprotect μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα χωρίς κανένα HMI. Όταν απαιτείται τοπική πρόσβαση για το χειρισμό του εξοπλισμού (on/off), για την παρακολούθηση της κατάστασης ενεργού εξοπλισμού ή για αλλαγές ρυθμίσεων, προσφέρονται δύο HMI:
- πλήρως έγχρωμη TFT οθόνη αφής 7" ή
- οθόνη αφής σε αποχρώσεις του γκρι 3,8" με 4 χρώματα αντιφωτισμού που αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του ρελέ
Το HMI μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρα (καλώδιο Ethernet) ή 1000 μέτρα (καλώδιο RS485) από το MEprotect ρελέ του.

HMI / Γραφικά Τερματικά Χειριστή

Άλλα παρελκόμενα

Αρθρωτό εξωτερικής μνήμης (για την αποθήκευση της ρύθμισης του ρελέ MEprotect, με δυνατότητα προγραμματισμού ρελέ σε ένα βήμα, π.χ. μετά την αντικατάσταση)
- Αρθρωτό ασφάλισης μόνωσης LV, που χρησιμοποιείται για την αποφυγή κλεισίματος του κύριου αυτόματου σε περίπτωση διαρροής γείωσης

Άλλα παρελκόμενα
Αρχή