Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Απλούστερα και ευκολότερα

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Εύκολος Έλεγχος

Εύκολη κίνηση με τα κουμπιά λειτουργίας.
Τα κουμπιά λειτουργίας πάνω στον βραχίονα του ρομπότ σας δίνουν εύκολο έλεγχο για το ASSISTA και δεν χρειάζεται πλέον αναρτημένο χειριστήριο εκπαίδευσης για προγραμματισμό και εξάσκηση.
Το LED πάνω στον βραχίονα του ρομπότ εμφανίζει την κατάσταση του ρομπότ.

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Εύκολος Προγραμματισμός

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις.
Μπορείτε να δημιουργήσετε προγράμματα με οπτικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές λειτουργίες με το RT-Visual-Box.
"Οπτικός Προγραμματισμός" - Με αυτό το λογισμικό οι χειριστές απλά προγραμματίζουν το ρομπότ με μια διεπαφή προγραμματισμού που λέγεται "εξάσκηση με επίδειξη". Έτσι μπορούν εύκολα να μετακινούν τη θέση του βραχίονα του ρομπότ και να ορίζουν συντεταγμένες.

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Εύκολη σύνδεση

Πολλά και Διάφορα Εξαρτήματα και Εφαρμογές.
Το ASSISTA προσφέρει μια μεγάλη σειρά από εξαρτήματα - Αρπάγες, Δάκτυλα, Κάμερες και άλλα περιφερειακά - που αναπτύχθηκαν από μια ομάδα οργανισμών που είναι γνωστοί με την ονομασία MELFA Robot Partners.
Αυτά τα εργαλεία μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και να διαμορφωθούν σύμφωνα με τη δική σας εφαρμογή.
Το ASSISTA μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να κινείται ελεύθερα ως μέρος ενός AGV/AMR ή ως κινητό ρομπότ.
(AGV: Automated Guided Vehicle - αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα, AMR: Autonomous Mobile Robot - αυτόνομο κινητό ρομπότ)

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

'Πιάστε' με το ASSISTA

Απλώς Συνδέστε τις Αρπάγες στον Βραχίονα του Ρομπότ

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Ειδικό εργαλείο μηχανικής "RT Visual Box"

Το RT Visual Box (Λογισμικό Μηχανικής) επιτρέπει στους χειριστές να ρυθμίζουν τις αρπάγες διαισθητικά και εύκολα.
Ο οδηγός ρύθμισης του ASSISTA παρέχει στους χειριστές μια ευκολότερη και πιο διαισθητική μεθοδολογία για τη διαμόρφωση της αρπάγης.

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Ειδικές αρπάγες

Συνεργατικό ρομπότ - ASSISTA

Ανατρέξτε στην Ειδική σελίδα του ASSISTA.

Αρχή