Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

RT ToolBox3

Ο προγραμματισμός γίνεται εύκολη υπόθεση

Το RT ToolBox3 είναι το περιβάλλον προγραμματισμού για όλα τα ρομποτικά της Mitsubishi Electric. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προγράμματα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας τις γλώσσες ρομπότ MELFA BASIC IV, V και VI (ανάλογα με το μοντέλο).

Συνολική τεχνική υποστήριξη

Το εργαλείο RT ToolBox3 υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες από την εκκίνηση του συστήματος έως την εκσφαλμάτωση και διεργασίες, όπως προγραμματισμό και επεξεργασία, επαλήθευση του πεδίου εργασιών πριν την εισαγωγή ενός ρομπότ, εκτίμηση ενδιάμεσων χρόνων παραγωγής, εκσφαλμάτωση των ρομπότ πριν την εκκίνηση και παρακολούθηση κατάστασης και δυσλειτουργίας των ρομπότ κατά τη λειτουργία.

Από τον προγραμματισμό μέχρι την εκκίνηση και τη συντήρηση

Οι κινήσεις των ρομπότ, η κατάσταση λειτουργίας, τα σήματα εισόδου και οι καταστάσεις των σέρβο μπορούν να παρακολουθούνται εύκολα, χάρη στη λειτουργία πρόβλεψης προληπτικής συντήρησης που ενημερώνει τους χρήστες για το χρόνο λίπανσης των ρομπότ και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια λειτουργία βοήθειας ανάκτησης θέσης σε περίπτωση προβλήματος μειώνει τον νεκρό χρόνο λόγω βλάβης.

Λειτουργίες προσομοίωσης

Το RT ToolBox3 προσομοιώνει τα δημιουργημένα προγράμματα για έως οκτώ ρομπότ. Οι κινήσεις των ρομπότ μπορούν να επαληθευτούν και ο ενδιάμεσος χρόνος παραγωγής μπορεί να μετρηθεί. Αυτές οι λειτουργίες προσομοίωσης είναι επίσης αποτελεσματικές και για προκαταρκτικούς ελέγχους. Επιπλέον, τα σήματα μπορούν να συνδεθούν με το GX Works3 για εύκολη δημιουργία προσομοιωτών γραμμής.

RT ToolBox3 Pro

Το RT ToolBox3 Pro παρέχει ένα πρόσθετο για το SolidWorks® και είναι ικανό να χρησιμοποιήσει όλες τις εξελιγμένες λειτουργίες αυτού του πακέτου μόντεμ 3D CAD. Αυτό το σύνολο από πανίσχυρα εργαλεία λογισμικού βοηθά σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού και τα στάδια δοκιμών του έργου σας. Δοκιμές ''ικανότητας εμβέλειας'' στα πρώτα στάδια σχεδιασμού σας βοηθούν να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα συστήματα ρομποτικού για κάθε εργασία. Η βελτιστοποίηση της διάταξης της εφαρμογής σας θα γίνει εύκολη, μετακινώντας τα ρομπότ και άλλα στοιχεία της κλειστής ομάδας εργασίας στην προσομοίωση όπως επιθυμείτε.

Αυτόματη δημιουργία προγράμματος ρομπότ

Με τη φόρτωση των δεδομένων 3D CAD του σχετικού τεμαχίου στο SolidWorks® και τη ρύθμιση των καταστάσεων και των πεδίων επεξεργασίας, μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα δεδομένα απομνημόνευσης θέσης και προγράμματα κίνησης ρομπότ. Το RT ToolBox3 υποστηρίζει ακόμη και προγράμματα για τεμάχια επεξεργασίας με σύνθετα σχήματα που απαιτούν πολλαπλά δεδομένα απομνημόνευσης θέσης.

Αυθεντικό περιβάλλον προσομοίωσης

Τα προγράμματα των ρομποτικών μπορούν να δοκιμαστούν απευθείας μέσα στο περιβάλλον προσομοίωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη μετακίνησης του ουσιαστικού εργασιακού πυρήνα από την διεργασία παραγωγής για δοκιμή. Ένας έλεγχος παρεμβολών μεταξύ του ρομπότ και μιας περιφερειακής συσκευής είναι ενεργός κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και μπορεί να καθοριστεί επιλέγοντας τη συσκευή. Η διαδρομή της κίνησης του ρομπότ εμφανίζεται ως μια γραμμή στο χώρο.

Αρχή