Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Υπηρεσίες

Print page

Υπηρεσίες

Κανονισμοί

Η Mitsubishi Electric Europe B.V. έχει δεσμευτεί να ακολουθεί όλα τα σχετικά πρότυπα και κανόνες περί ποιότητας, καθώς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές του κανονισμού REACH. Η κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον και υψηλής ποιότητας προϊόντων αποτελεί βασικό στόχο για την εταιρεία.

Δήλωση Συμμόρφωσης κατά ΕΚ (EC Declaration of Conformity)

REACH

Για περισσότερα πιστοποιητικά και εγκρίσεις αποστολής, παρακαλούμε συνδεθείτε στο MyMitsubishi.

Αρχή