Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Υπηρεσίες

Print page

Υπηρεσίες

Δήλωση Συμμόρφωσης κατά ΕΚ

Τα προϊόντα Εργοστασιακού Αυτοματισμού της Mitsubishi Electric που πωλούνται προς χρήση στην περιοχή ΕΜΕΑ φέρουν σήμανση CE. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις περί υψηλής ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά "Δήλωσης Συμμόρφωσης κατά ΕΚ" από το παρακάτω ευρετήριο.

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές MELSEC Ελεγκτές Απλής Εφαρμογής Ελεγκτές Κίνησης AC Servos-MELSERVO Αντιστροφείς-FREQROL Διασυνδέσεις Ανθρώπου-Μηχανής (HMIs) - GOT Βιομηχανικά / Συνεργατικά Ρομποτικά - MELFA Διακόπτες Κυκλωμάτων Χαμηλής Τάσης Προϊόντα Παρακολούθησης Ισχύος
Αρχή