Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Υπηρεσίες

Print page

Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Ατομική, εξειδικευμένη και τακτική εκπαίδευση κοντά σας

Το δίκτυο με τους συνεργάτες μας εκπαίδευσης και διανομής σε όλη την Ευρώπη προσφέρει μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών λύσεων στην γλώσσα σας, για να αρμόζουν στις ανάγκες σας. Τα πρότυπα και η ποιότητα διατηρούνται και διευθύνονται από τον Όμιλο Ευρωπαϊκής Εξυπηρέτησης ο οποίος παρέχει τυποποιημένα υλικά εκπαίδευσης για χρήση σε κανονικές συνεδρίες.

Για πληροφόρηση γύρω από την πιο πρόσφατη προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδήλωση στην περιοχή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας συνεργάτη εκπαίδευσης και διανομής. Εάν επιθυμείτε αποκλειστικές/εξειδικευμένες ή βασισμένες σε πεδίο εκπαιδευτικές συνεδρίες γύρω από συγκεκριμένα έργα, αυτές μπορούν επίσης να προγραμματιστούν με τον ίδιο συνεργάτη.

Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Εκτός από την ατομική εκπαίδευση, παρέχουμε επίσης διαδικτυακή εκπαίδευση για πολλά προϊόντα μας

Παρακαλούμε επιλέξτε τη διαδικτυακή σας εκπαίδευση

Μαθήματα e-Learning στον παγκόσμιο ιστοχώρο

Μαθήματα e-Learning για το FA

Εκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι σας YouTube

YouTube

Αρχή