Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Πίσω

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-H3P2A-07P-BSS0

LM-H3P3A-12P- CSS0

LM-H3P3B-24P- CSS0

LM-H3P3C-36P- CSS0

LM-H3P3D-48P- CSS0

LM-H3P7A-24P- ASS0

LM-H3P7B-48P- ASS0

LM-H3P7C-72P- ASS0

LM-H3P7D-96P- ASS0

Linear servo motor model Secondary side (magnet)LM-H3

S20-288-BSS0 S20-384-BSS0 S20-480-BSS0 S20-768-BSS0

S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0

S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0

Cooling method

Natural cooling

Thrust

Continuous 2 [N]

70

120

240

360

480

240

480

720

960

Maximum [N]

175

300

600

900

1200

600

1200

1800

2400

Maximum speed 1 [m/s]

3.0

Magnetic attraction force [N]

630

1100

2200

3300

4400

2200

4400

6600

8800

Rated current [A]

1.8

1.7

3.4

5.1

6.8

3.4

6.8

10.2

13.6

Maximum current [A]

5.8

5.0

9.9

14.9

19.8

9.6

19.1

28.6

38.1

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Insulation class

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

0.9

1.3

2.3

3.3

4.3

2.2

3.9

5.6

7.3

Secondary side (magnet) [kg]

288 mm/pc: 0.7 384 mm/pc: 0.9 480 mm/pc: 1.1 768 mm/pc: 1.8

288 mm/pc: 1.0 384 mm/pc: 1.4 480 mm/pc: 1.7 768 mm/pc: 2.7

288 mm/pc: 2.8 384 mm/pc: 3.7 480 mm/pc: 4.7 768 mm/pc: 7.4

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-K2P1A-01M-2SS1

LM-K2P1C-03M-2SS1

LM-K2P2A-02M-1SS1

LM-K2P2C-07M-1SS1

LM-K2P3C-14M-1SS1

Linear servo motor modelLM-K2 Secondary side (magnet) 2

S10-288-2SS1 S10-384-2SS1 S10-480-2SS1 S10-768-2SS1

S20-288-1SS1 S20-384-1SS1 S20-480-1SS1 S20-768-1SS1

S30-288-1SS1 S30-384-1SS1 S30-480-1SS1 S30-768-1SS1

Cooling method

Natural cooling

Thrust

Continuous 3 [N]

120

360

240

720

1440

Maximum [N]

300

900

600

1800

3600

Maximum speed 1 [m/s]

2.0

Magnetic attraction force 4 [N]

0

Magnetic attraction force (one side) 5

800

2400

1100

3200

6400

Rated current [A]

2.3

6.8

3.7

12

15

Maximum current [A]

7.6

23

13

39

47

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Insulation class

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

2.5

6.5

4.0

10

18

Secondary side (magnet) [kg]

288 mm/pc: 1.5 384 mm/pc: 2.0 480 mm/pc: 2.5 768 mm/pc: 3.9

288 mm/pc: 1.9 384 mm/pc: 2.5 480 mm/pc: 3.2 768 mm/pc: 5.0

288 mm/pc: 5.5 384 mm/pc: 7.3 480 mm/pc: 9.2 768 mm/pc: 14.6

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. LM-K2 series has a structure of magnetic attraction counter-force and requires at least two blocks of identical secondary side (magnet).
 3. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.
 4. Magnetic attraction force is caused by assembly precision, etc.
 5. Magnetic attraction force which occurs on one side of the secondary side is shown.

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-U2PAB-05M- 0SS0

LM-U2PAD-10M- 0SS0

LM-U2PAF-15M- 0SS0

LM-U2PBB-07M- 1SS0

LM-U2PBD-15M- 1SS0

LM-U2PBF-22M- 1SS0

LM-U2P2B-40M- 2SS0

LM-U2P2C-60M- 2SS0

Linear servo motor model Secondary side (magnet)

SA0-240-0SS0 SA0-300-0SS0 SA0-420-0SS0

SB0-240-1SS1 SB0-300-1SS1 SB0-420-1SS1

S20-300-2SS1 S20-480-2SS1

Cooling method

Natural cooling

Thrust

Continuous 2 [N]

50

100

150

75

150

225

400

600

Maximum [N]

150

300

450

225

450

675

1600

2400

Maximum speed 1 [m/s]

2.0

Magnetic attraction force [N]

0

Rated current [A]

0.9

1.9

2.7

1.5

3.0

4.6

6.6

9.8

Maximum current [A]

2.7

5.5

8.3

4.5

8.9

13.7

26.7

40.3

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Insulation class

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

0.3

0.6

0.8

0.4

0.8

1.1

2.9

4.2

Secondary side (magnet) [kg]

240 mm/pc: 2.0 300 mm/pc: 2.5 420 mm/pc: 3.5

240 mm/pc: 2.6 300 mm/pc: 3.2 420 mm/pc: 4.5

300 mm/pc: 9.6 480 mm/pc: 15.3

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-H3P2A-07P-BSS0

LM-H3P3A-12P- CSS0

LM-H3P3B-24P- CSS0

LM-H3P3C-36P- CSS0

LM-H3P3D-48P- CSS0

LM-H3P7A-24P- ASS0

LM-H3P7B-48P- ASS0

LM-H3P7C-72P- ASS0

LM-H3P7D-96P- ASS0

Linear servo motor model Secondary side (magnet)LM-H3

S20-288-BSS0 S20-384-BSS0 S20-480-BSS0 S20-768-BSS0

S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0

S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0

S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0

S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0

S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0

S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0

S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0

S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0

Cooling method

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Thrust

Continuous 2 [N]

70

120

240

360

480

240

480

720

960

Maximum [N]

175

300

600

900

1200

600

1200

1800

2400

Maximum speed 1 [m/s]

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Magnetic attraction force [N]

630

1100

2200

3300

4400

2200

4400

6600

8800

Rated current [A]

1.8

1.7

3.4

5.1

6.8

3.4

6.8

10.2

13.6

Maximum current [A]

5.8

5.0

9.9

14.9

19.8

9.6

19.1

28.6

38.1

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 35 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Insulation class

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

0.9

1.3

2.3

3.3

4.3

2.2

3.9

5.6

7.3

Secondary side (magnet) [kg]

288 mm/pc: 0.7 384 mm/pc: 0.9 480 mm/pc: 1.1 768 mm/pc: 1.8

288 mm/pc: 1.0 384 mm/pc: 1.4 480 mm/pc: 1.7 768 mm/pc: 2.7

288 mm/pc: 1.0 384 mm/pc: 1.4 480 mm/pc: 1.7 768 mm/pc: 2.7

288 mm/pc: 1.0 384 mm/pc: 1.4 480 mm/pc: 1.7 768 mm/pc: 2.7

288 mm/pc: 1.0 384 mm/pc: 1.4 480 mm/pc: 1.7 768 mm/pc: 2.7

288 mm/pc: 2.8 384 mm/pc: 3.7 480 mm/pc: 4.7 768 mm/pc: 7.4

288 mm/pc: 2.8 384 mm/pc: 3.7 480 mm/pc: 4.7 768 mm/pc: 7.4

288 mm/pc: 2.8 384 mm/pc: 3.7 480 mm/pc: 4.7 768 mm/pc: 7.4

288 mm/pc: 2.8 384 mm/pc: 3.7 480 mm/pc: 4.7 768 mm/pc: 7.4

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-K2P1A-01M-2SS1

LM-K2P1C-03M-2SS1

LM-K2P2A-02M-1SS1

LM-K2P2C-07M-1SS1

LM-K2P3C-14M-1SS1

Linear servo motor modelLM-K2 Secondary side (magnet) 2

S10-288-2SS1 S10-384-2SS1 S10-480-2SS1 S10-768-2SS1

S10-288-2SS1 S10-384-2SS1 S10-480-2SS1 S10-768-2SS1

S20-288-1SS1 S20-384-1SS1 S20-480-1SS1 S20-768-1SS1

S20-288-1SS1 S20-384-1SS1 S20-480-1SS1 S20-768-1SS1

S30-288-1SS1 S30-384-1SS1 S30-480-1SS1 S30-768-1SS1

Cooling method

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Thrust

Continuous 3 [N]

120

360

240

720

1440

Maximum [N]

300

900

600

1800

3600

Maximum speed 1 [m/s]

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Magnetic attraction force 4 [N]

0

0

0

0

0

Magnetic attraction force (one side) 5

800

2400

1100

3200

6400

Rated current [A]

2.3

6.8

3.7

12

15

Maximum current [A]

7.6

23

13

39

47

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Insulation class

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

2.5

6.5

4.0

10

18

Secondary side (magnet) [kg]

288 mm/pc: 1.5 384 mm/pc: 2.0 480 mm/pc: 2.5 768 mm/pc: 3.9

288 mm/pc: 1.5 384 mm/pc: 2.0 480 mm/pc: 2.5 768 mm/pc: 3.9

288 mm/pc: 1.9 384 mm/pc: 2.5 480 mm/pc: 3.2 768 mm/pc: 5.0

288 mm/pc: 1.9 384 mm/pc: 2.5 480 mm/pc: 3.2 768 mm/pc: 5.0

288 mm/pc: 5.5 384 mm/pc: 7.3 480 mm/pc: 9.2 768 mm/pc: 14.6

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. LM-K2 series has a structure of magnetic attraction counter-force and requires at least two blocks of identical secondary side (magnet).
 3. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.
 4. Magnetic attraction force is caused by assembly precision, etc.
 5. Magnetic attraction force which occurs on one side of the secondary side is shown.

Linear servo motor model Primary side (coil)

LM-U2PAB-05M- 0SS0

LM-U2PAD-10M- 0SS0

LM-U2PAF-15M- 0SS0

LM-U2PBB-07M- 1SS0

LM-U2PBD-15M- 1SS0

LM-U2PBF-22M- 1SS0

LM-U2P2B-40M- 2SS0

LM-U2P2C-60M- 2SS0

Linear servo motor model Secondary side (magnet)

SA0-240-0SS0 SA0-300-0SS0 SA0-420-0SS0

SA0-240-0SS0 SA0-300-0SS0 SA0-420-0SS0

SA0-240-0SS0 SA0-300-0SS0 SA0-420-0SS0

SB0-240-1SS1 SB0-300-1SS1 SB0-420-1SS1

SB0-240-1SS1 SB0-300-1SS1 SB0-420-1SS1

SB0-240-1SS1 SB0-300-1SS1 SB0-420-1SS1

S20-300-2SS1 S20-480-2SS1

S20-300-2SS1 S20-480-2SS1

Cooling method

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Natural cooling

Thrust

Continuous 2 [N]

50

100

150

75

150

225

400

600

Maximum [N]

150

300

450

225

450

675

1600

2400

Maximum speed 1 [m/s]

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Magnetic attraction force [N]

0

0

0

0

0

0

0

0

Rated current [A]

0.9

1.9

2.7

1.5

3.0

4.6

6.6

9.8

Maximum current [A]

2.7

5.5

8.3

4.5

8.9

13.7

26.7

40.3

Recommended load to motor mass ratio

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Maximum of 30 times the mass of the linear servo motor primary side

Thermistor

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Built-in

Insulation class

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

155 (F)

Structure

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Open (IP rating: IP00)

Vibration resistance

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

49 m/s²

Mass

Primary side (coil) [kg]

0.3

0.6

0.8

0.4

0.8

1.1

2.9

4.2

Secondary side (magnet) [kg]

240 mm/pc: 2.0 300 mm/pc: 2.5 420 mm/pc: 3.5

240 mm/pc: 2.0 300 mm/pc: 2.5 420 mm/pc: 3.5

240 mm/pc: 2.0 300 mm/pc: 2.5 420 mm/pc: 3.5

240 mm/pc: 2.6 300 mm/pc: 3.2 420 mm/pc: 4.5

240 mm/pc: 2.6 300 mm/pc: 3.2 420 mm/pc: 4.5

240 mm/pc: 2.6 300 mm/pc: 3.2 420 mm/pc: 4.5

300 mm/pc: 9.6 480 mm/pc: 15.3

300 mm/pc: 9.6 480 mm/pc: 15.3

 1. The maximum speed of the linear servo motor or the rated speed of the linear encoder, whichever is smaller, is the upper limit of the linear servo motor speed.
 2. Use the linear servo motor at 70 % or less of the effective load ratio when it is in the servo lock state or in a small reciprocating motion.

Πίσω

Αρχή