Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ενίσχυση της αξίας

Πώς μπορεί η Mitsubishi Electric να προσδώσει αξία στην επιχείρησή σας

Ενίσχυση της αξίας

Η Mitsubishi Electric προσδίδει αξία σε κάθε επιχείρηση με λύσεις αυτοματισμού οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενισχύουν την ποιότητα της παραγωγής και μειώνουν το μη προγραμματισμένο άεργο χρόνο.

Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων στοιχείων αυτοματισμού και τεχνολογίας δικτύου, η Mitsubishi Electric όχι μόνο προσφέρει μια βάση υψηλών επιδόσεων, αλλά και απλοποιεί τις απαιτήσεις σύνδεσης και μειώνει την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής του συστήματος ελέγχου. Η απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, του επιπέδου επεξεργασίας επιτρέπει τη βελτίωση της παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή η Mitsubishi Electric παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προσφέροντας έτσι στην επιχείρηση εξοικονόμηση χρημάτων και ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι πλήρως ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού που μπορεί να προσφέρει η Mitsubishi Electric βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το χρόνο εξέλιξης στο εργοστάσιο παραγωγής τους. Επίσης, οι τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης μειώνουν την απώλεια της παραγωγής που οφείλεται στις διακοπές λειτουργίας και τη μειωμένη διαθεσιμότητα της μονάδας παραγωγής.

Οι ίδιες τεχνολογίες αυτοματισμού παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους εντός της επιχείρησης μειώνοντας το χρόνο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, ελαττώνοντας τα σφάλματα διεργασίας και βελτιώνοντας την τελική φάση. Η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από τις διατάξεις του επιπέδου επεξεργασίας βοηθά στη βελτίωση του κόστους κατανάλωσης, ενώ η πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτοματισμού σημαίνει ότι οι χρόνοι πρώτης λειτουργίας και διαμόρφωσης είναι μειωμένοι. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του Συνολικού Κόστους Κατοχής.

Επειδή οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι η βελτιωμένη αυτοματοποίηση οδηγεί σε μείωση του κόστους λειτουργίας μπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητα της Mitsubishi Electric να προσφέρει άρρηκτη συνδεσιμότητα από το επίπεδο επεξεργασίας έως τα συστήματα υψηλότερου επιπέδου της επιχείρησης, και από τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν βελτιωμένη αξιοπιστία και παραγωγικότητα. Η Mitsubishi Electric παρέχει ενιαία πηγή για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των εγκαταστάσεων και των διεργασιών σας, μαζί με τις τεχνολογικές δυνατότητες του e-F@ctory, που βοηθάει την επιχείρηση να υλοποιήσει και να μεγιστοποιήσει τις φιλοδοξίες της σχετικά με το Industry 4.0 και Industrial Internet of Things (IIoT).

Αρχή