Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ενίσχυση της αξίας

Οφέλη για τον πελάτη

Οφέλη για τον πελάτη

Η χρήση των τεχνολογιών αυτοματισμού της Mitsubishi Electric επιτρέπει στους πελάτες να υλοποιήσουν τα πολυάριθμα οφέλη. Είναι απλή η δημιουργία της απρόσκοπτης σύνδεσης με απομακρυσμένες θέσεις για εύκολη παρακολούθηση της εγκατάστασης επεξεργασίας και δυνατότητα smart manufacturing-έξυπνης (αυτοματοποιημένης) παραγωγής. Οι ελεγκτές της Mitsubishi Electric προσφέρουν τη δυνατότητα και τη συνδεσιμότητα ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και να εισαγάγουν τις αρχές του Industry 4.0. Προσφέρουν επίσης εργαλεία για τη συνεχή διαχείριση των πόρων, βοηθώντας στην εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας εγκαταστάσεων, ασφαλούς λειτουργίας, και ελαχιστοποίηση άεργων χρόνων.

Ταυτοχρόνως, η πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτοματισμού παρέχει το υψηλότερο επίπεδο μηχανικής απόδοσης σε συνδυασμό με την ευκολία αναδιαμόρφωσης των γραμμών παραγωγής, βοηθώντας τις εταιρείες να μειώσουν το χρόνο διάθεσης στην αγορά, των νέων προϊόντων.

Επειδή, σήμερα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα εξετάζονται με εξαιρετική ευαισθησία από τις περισσότερες εταιρείες, η Mitsubishi Electric παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Πλήρως ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση σημαίνει, επίσης, ότι μπορούμε να ελαττώσουμε τον περιττό υλικό εξοπλισμό, μειώνοντας έτσι περαιτέρω το κόστος ενέργειας, καθώς και τις απαιτήσεις συντήρησης. Επιπλέον, κορυφαία προϊόντα βοηθούν στην εξοικονόμηση χώρου ερμαρίου, είτε επιτρέποντας τη χρήση μικρότερου ερμαρίου - μειώνοντας έτσι το κόστος - είτε παρέχοντας περιθώρια για αναβαθμίσεις εφ' όρου ζωής. Οι πιο προηγμένες έξυπνες τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης μειώνουν τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας και μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής.

Αρχή