Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ενίσχυση της αξίας

Ολοκληρωμένες λύσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η Mitsubishi Electric διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές λύσεων αυτοματισμού στον κόσμο, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία απαράμιλλου επιπέδου, παρέχοντας πλήρως ολοκληρωμένες λύσεις για μέγιστη αποδοτικότητα ως προς το κόστος. Η πλήρως ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση δομημένη επάνω στο iQ Platform της Mitsubishi Electric προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα ελέγχου, με προϊόντα που προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια λειτουργικής ζωής που επιτρέπουν στους πελάτες να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα, να ελαχιστοποιήσουν τους άεργους χρόνους και να απλουστεύσουν την εφαρμογή των CNC.

Οι προηγμένες τεχνικές προγνωστικής συντήρησης συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και βελτιώνουν τη συντήρηση, μειώνοντας έτσι το κόστος μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας.

Η συμβατότητα των παλαιότερων, με όλα τα νεότερα προϊόντα της Mitsubishi Electric εξασφαλίζουν ότι κάθε επένδυση σήμερα είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει πλήρως στο μέλλον, ενώ τα προηγμένα εργαλεία λογισμικού μας βοηθούν να διαχειριστούμε το κόστος κύκλου ζωής, εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο της τεκμηρίωσης και του κώδικα θα είναι συνεπές και ενημερωμένο. Τα ίδια εργαλεία λογισμικού καθιστούν απλό τον έλεγχο του κόστους προ-παραγωγής και εξέλιξης προϊόντων, και μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα κύκλου ζωής που θα μεγιστοποιεί την απόδοση της επένδυσης.

Λεπτομέρειες που πείθουν

  • Η έννοια του e-F@ctory της Mitsubishi Electric είναι μια στρατηγική αυτοματισμού που αναπτύχθηκε από τη δική της παγκόσμια τεχνογνωσία κατασκευών, παρέχοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση, μεγιστοποιημένη παραγωγικότητα, διαφανείς επικοινωνίες και ελαχιστοποιημένο συνολικό κόστος κατοχής.


  • Οι τεχνολογίες αυτοματισμού της Mitsubishi Electric είναι αποδεδειγμένες παγκοσμίως σε ορισμένες από τις πιο απαιτητικές και δύσκολες βιομηχανίες και συνθήκες, από τρόφιμα και ποτά, βιοεπιστήμες και βιομηχανία παραγωγής ενέργειας έως αυτοματισμούς διαχείρισης υδάτων, χειρισμό υλικών και συστήματα συσκευασίας.


  • Με μια πλήρη συλλογή από PLC, ελεγκτές κίνησης, CNC, μεταδόσεις, σέρβο, HMI, SCADA, βιομηχανικούς υπολογιστές και ρομποτικά, η Mitsubishi Electric διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σειρές στον κόσμο των λύσεων αυτοματισμού.


Αρχή