Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Cloud computing

Διαβαθμίσιμες λύσεις για σύνδεση cloud

Cloud computing

 

Internet of Things

Για κάθε βιομηχανική επιχείρηση, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός απαιτεί άνοδο της παραγωγικότητας, αύξηση της ευελιξίας και της επιδεξιότητας, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και μείωση των αποβλήτων. Αυτό μπορεί να δομηθεί μόνο επάνω σε μια πλατφόρμα πληροφόρησης, και η ενσωμάτωση των δεδομένων από ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα στοιχείων ελέγχου και διατάξεων πεδίου είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του 'Internet of Things' (διαδίκτυο των πραγμάτων), στη βιομηχανία. Πρόκειται για τη διαθεσιμότητα μιας πλατφόρμας πληροφοριών που είναι ζωτικής σημασίας για πρωτοβουλίες τύπου 'έξυπνο εργοστάσιο', όπως καθορίζονται στο Industry 4.0 της Ευρώπης και τη Διαδικτυακή Βιομηχανική Συνεργασία (Industrial Internet Consortium) των ΗΠΑ, αλλά και στην Πρωτοβουλία Ρομποτικής Επανάστασης (Robot Revolution Initiative), στην Ιαπωνία.

Το cloud computing θεωρείται ο βασικός καταλύτης σε αυτή την ψηφιακή μετεξέλιξη της βιομηχανίας, καθώς αυξάνονται οι όγκοι των δεδομένων. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονται στο Cloud μπορούν να προσφέρουν πιο αξιόπιστη, πιο επεκτάσιμη και πιο προσιτή συλλογή και διανομή δεδομένων από τις επιτόπιες πλατφόρμες ΙΤ, με σημαντική αύξηση στη διαφάνεια και τη συνέπεια σε ολόκληρη την αλυσίδα αξιών. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την κατοχή και την ασφάλεια των δεδομένων.

Η Mitsubishi Electric είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας για την ψηφιακή μετεξέλιξη των διαδικασιών παραγωγής. Δοκιμασμένες λύσεις δομημένες επάνω στη θεωρία του e-F@ctory ή εξελιγμένες από τους εταίρους του e-F@ctory Alliance παρέχουν καινοτόμες λύσεις για το Βιομηχανικό Ίντερνετ των Πραγμάτων και αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα προβλήματα. Αυτές οι λύσεις, εκτός του ότι καλύπτουν απαιτήσεις για το cloud computing, παρέχοντας εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα διάφορα είδη των υπηρεσιών cloud, επιτρέπουν στους χρήστες και να επωφεληθούν από το edge computing (τοπική ανάλυση) ως συμπλήρωμα στο cloud, μέσα από τις τεχνολογίες C Controller και MES IT της Mitsubishi Electric.

Edge computing

Ενώ το cloud προσφέρει μια 'ευρύτερη εικόνα' του Industrial Internet of Things, δεν είναι το πιο κατάλληλο για την υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Η λύση της Mitsubishi Electric είναι το 'edge computing', όπου διάφορα δεδομένα από έξυπνες συσκευές μπορούν να αθροιστούν, να φιλτραριστούν, να περάσουν από προ-επεξεργασία και να αναλυθούν απευθείας μέσα από την πλατφόρμα αυτοματοποίησης, εξαλείφοντας την υστέρηση και το μεσοδιάστημα απόκρισης του cloud και χωρίς την ανάγκη ύπαρξης βιομηχανικού εξοπλισμού μέσα στο αντίξοο περιβάλλον παραγωγής.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες του επιπέδου της αυτοματοποίησης, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τα PLC, τα μηχατρονικά συστήματα και τις συσκευές παρακολούθησης ενέργειας μπορούν να αναλυθούν στη βάση των λύσεων C Controller και MES Interface της Mitsubishi Electric. Τα δεδομένα, μπορούν στη συνέχεια να τεθούν άμεσα στη διάθεση των διεργασιών όπου απαιτούνται, ή/και να προωθηθούν σε επιχειρησιακά συστήματα υψηλότερου επιπέδου για βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιωμένο έλεγχο παραγωγής και προσομοιώσεις λειτουργίας εργοστασίου.

Η διατήρηση δεδομένων, τα οποία είναι κρίσιμα από άποψη χρόνου, μέσα στο περιβάλλον αυτοματισμού και η προ-επεξεργασία των πληροφοριών που απαιτούνται από συστήματα υψηλότερου επιπέδου ή επιπέδου cloud μειώνει επίσης τις απαιτήσεις εύρους ζώνης για την υποδομή του IT, παρέχει καλύτερες διαβεβαιώσεις ασφάλειας, και εξαλείφει διάφορα θέματα κανονισμών περιφερειακού χειρισμού δεδομένων και συμμόρφωσης περί αποθήκευσης.

Υπηρεσίες Cloud

Το Edge computing και το cloud computing είναι συμπληρωματικά, και οι κατασκευαστές θέλουν να ενοποιήσουν αυτά τα δύο ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυναμική του Βιομηχανικού Ίντερνετ of Things'.

Αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις cloud διαθέσιμες, από τις μεγαλύτερες και πλέον γνωστές έως τις εκατοντάδες των εξειδικευμένων λύσεων, εφαρμογών ειδικά για το cloud και αποκλειστικών υπηρεσιών αναλυτικής με βάση το cloud. Με την προσέγγισή της στο e-F@ctory, η Mitsubishi Electric υποστηρίζει τη σύνδεση με όλες αυτές τις διαφορετικές υπηρεσίες cloud.

OPC UA Server/Client (Διακομιστή/Πελάτη)

Με τη δομή OPC UA επιτρέπεται η σύνδεση με το Microsoft Azure Cloud μέσω μιας γέφυρας AMQP πελάτη. Η χρήση του ανοικτού προτύπου OPC UA μειώνει την πολυπλοκότητα του συστήματος, παρέχοντας οικονομικά αποδοτική, ισχυρή, και ασφαλή ενσωμάτωση στο cloud. Οι πληροφορίες συλλέγονται από τους διακομιστές OPC UA και μεταδίδονται από και προς το cloud μέσω της γέφυρας.

Cloud computing

IoT Connector (Διασυνδέτης)

Οι διασυνδέτες του cloud παρέχουν απλή σύνδεση από το επίπεδο παραγωγής μέχρι τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του cloud. Τα αρθρωτά αυτά συνδέονται με τους ελεγκτές της παραγωγής μέσω του Ethernet, και διαβιβάζουν πληροφορίες προς και από το cloud από το SMTP. Η Mitsubishi Electric έχει συνεργαστεί με εταίρους του e-F@ctory όπως η Adroit, η EWON και η Secomea με σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων διασυνδέσεων με το cloud, αλλά υπάρχουν και συμβατά προϊόντα από τρίτες εταιρείες όπως η Tixi.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) (Συλλογή διεργασίας)

Η τεχνολογία SCADA του MAPS της Mitsubishi Electric προσφέρει άμεση ενσωμάτωση με τον κόσμο της Microsoft, με άμεση υποστήριξη για τεχνολογίες σύνδεσης Microsoft και VB-Script, όπως και OPC UA. Το MAPS προσφέρει μια κορυφαία λύση για συλλογή στοιχείων, edge computing (τοπική ανάλυση) και ενσωμάτωση στα διάφορα συστήματα cloud.

C Application Server (Διακομιστής εφαρμογής)

Το C Application Server της Mitsubishi Electric υποστηρίζει πολλές διεπαφές επικοινωνίας διαδικτύου, παρέχοντας ένα απλό μέσο για ενσωμάτωση με το Hana ή και άλλες υπηρεσίες cloud. Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για edge computing, χρησιμοποιώντας το C Controller για τη συλλογή και προ-επεξεργασία κρίσιμων για την παραγωγή πληροφοριών στο περιβάλλον ελέγχου και την αποστολή σχετικών μόνο, προ-φιλτραρισμένων πληροφοριών στο cloud. Έτσι, οι υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, όπως για πρόσβαση σε δεδομένα αναλυτικής από κινητές συσκευές.

Πρακτικές εφαρμογές

Ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, η Mitsubishi Electric εκτελεί προσομοίωση της παραγωγής σε ένα κυβερνο-φυσικό σύστημα στο εργοστάσιό της στο Kani, στην Ιαπωνία, με συνεχή σύγκριση της προσομοίωσης με τις πραγματικές τιμές παραγωγής. Όταν προκύπτει απόκλιση από την προσομοίωση, γίνονται προσαρμογές στο περιβάλλον παραγωγής για τη διατήρηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, και την εξάλειψη περιττής δαπάνης και ανάγκης για νέα επεξεργασία. Αυτός ο καινοτόμος συνδυασμός του cloud computing με το edge processing έχει γίνει βασικός παράγοντας για την παρατασιμότητα.

Αρχή