Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Συστήματα Αποκεντρωμένου Ελέγχου (DCS)

Αξιόπιστος έλεγχος

Συστήματα Αποκεντρωμένου Ελέγχου (DCS)

Η παρακολούθηση, η λειτουργία και ο έλεγχος των σταθμών παραγωγής ενέργειας γίνονται μέσω ενός κατανεμημένου συστήματος ελέγχου (DCS). Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα του συστήματος συνδέεται άμεσα με τη συνολική διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Γι' αυτό, πρέπει να σχεδιαστεί, να δομηθεί και διαμορφωθεί ένα σύστημα διαχείρισης διεργασίας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας, επεκτασιμότητας και ευελιξίας. Οι λύσεις που προσφέρει η Mitsubishi Electric PMSX®pro και PMSX®micro έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις.

Αρχή