Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

PMSX®micro

PMSX®micro

Το PMSX® micro επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται, να ελέγχουν και να επιτηρούν μικρές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, διεργασίες ή συνεχείς ροές παραγωγής. Η κατάσταση της μονάδας, η οποία επιτρέπει μια καλή επισκόπηση της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή, παριστάνεται με τη χρήση γραφικών διεργασίας. Η εγκατάσταση λειτουργεί μέσω γραφικών λειτουργίας, που αναπαράγουν τη λεπτομερή κατάσταση των ολικών αθροίσεων και καθιστά τη λειτουργία εύκολη και βολική. Εάν παρουσιαστούν συναγερμοί ή μηνύματα, ο χειριστής μπορεί να πλοηγηθεί γρήγορα και άμεσα στο σχετικό γραφικό διεργασίας, με αποτέλεσμα την άμεση και στοχευμένη απόκριση.

Το PMSX®micro διαθέτει πλήρες σύστημα συναγερμών και συμβάντων, το οποίο καταγράφει όλους τους συναγερμούς και τα μηνύματα, τα εμφανίζει και τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων στη σωστή σειρά τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύονται οι ροές της διεργασίας σε περίπτωση ανωμαλιών ή μετά από αλλαγές. Ο χειριστής μπορεί να προσθέσει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με γεγονότα ή αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια είναι επίσης διαθέσιμα για επακόλουθη ανάλυση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν ως ημερολόγιο του χειριστή, που εκεί καταδεικνύονται όλα τα σχετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Αναλογικά δεδομένα, όπως μετρήσεις ή ενδείξεις καταμετρητή, αλλά και καταστάσεις όπως On ή Off μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο και να αξιολογηθούν ανά πάσα στιγμή.

Χαρακτηριστικά του PMSX®micro

 • Αυτόνομη λύση PC
 • Λειτουργία και επιτήρηση
 • Σύστημα συναγερμού και συμβάντος
 • Έλεγχος
 • Περιεκτική αναφορά
 • Πολλές επιλογές ανάλυσης
 • Ενσωματωμένο σύστημα συντήρησης
 • Ημερολόγιο χειριστή
 • Δυνατότητα μηχανικής από τελικούς χρήστες και Sis
 • Οικονομικό και αποδοτικό, εφάπαξ κόστος κύριας άδειας μόνο

Τα οφέλη σας

 • Σύστημα ελέγχου σε βιομηχανικό υπολογιστή
 • Πλήρης λειτουργικότητα συστήματος ελέγχου (DCS)
 • Οικονομικό και αποδοτικό, εφόσον απαιτείται μόνο εφάπαξ κύρια άδεια
 • Δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη λύση
 • Ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό βιομηχανικού υπολογιστή
 • Πλήρες DCS που περιλαμβάνει σταθμό δικτύου και αυτοματισμού
 • φιλική προς το χρήστη λειτουργία
 • Ειδικό χαρακτηριστικό: Υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί το σύστημα επακόλουθα σε μεγαλύτερο σύστημα ελέγχου.
Αρχή