Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ενεργειακά Συστήματα

Δοκιμασμένα και αξιόπιστα συστήματα παροχής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο

Ενεργειακά Συστήματα

Ενεργειακά συστήματα

Με την πλούσια συλλογή τεχνολογίας μέσης τάσης, η Mitsubishi Electric έχει κερδίσει την παγκόσμια εμπιστοσύνη εφόσον προσφέρει ασφαλή, σταθερά και σίγουρα συστήματα παροχής ενέργειας. Έχοντας να επιδείξει ένα ιστορικό καινοτομίας ήδη από το 1951 διαθέτοντας αυτόματους διακόπτες κυκλωμάτων λαδιού τύπου V για χρήση σε δίκτυα υψηλής τάσης, η Mitsubishi Electric συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την εξελιγμένη διανομή ενέργειας, προωθώντας την εκβιομηχάνιση και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω βιώσιμων τεχνολογιών.

Οι λύσεις και οι δυνατότητες που διαθέτουμε στον τομέα παροχής ενέργειας περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση ενέργειας
 • Συστήματα διανομής ισχύος
 • Αποδοτικά συστήματα κινητήριας ισχύος
 • Προστασία ηλεκτρικού δικτύου και εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες μηχανολογικού σχεδιασμού και υποστήριξης

Η Mitsubishi Electric καλύπτει τις απαιτήσεις μεταγωγής ισχύος και προστασίας σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και για κάθε επίπεδο τάσης, όπως εμπορικά και δημόσια κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημόσιες υποδομές, συστήματα παραγωγής ενέργειας, εξόρυξη και διανομή ισχύος.

Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Για τη διανομή ενέργειας, είτε αυτή γίνεται σε βιομηχανικές μονάδες είτε σε κτίρια, είναι σημαντικό να υπάρχει μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη και οι σύντομες διακοπές ισχύος και οι υπερτάσεις μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο, οπότε χρειάζεται κάποια τεχνολογία που θα ανιχνεύει και θα ανταποκρίνεται σε όλες τις αφύσικες καταστάσεις έτσι ώστε να διατηρείται ο εξοπλισμός ασφαλής και η λειτουργία να γίνεται κανονικά. Το χαρτοφυλάκιο της Mitsubishi Electric καλύπτει τα πάντα από πίνακες μεταγωγής μέσης και χαμηλής τάσης, υποσταθμούς και συστήματα προστασίας μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και επιτήρησης ενέργειας.

Η Mitsubishi Electric εστιάζει και στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του CO2 και άλλων θερμών εκλύσεων μέσα από ένα πλήρες φάσμα ενεργειακών συστημάτων: για παραγωγή ενέργειας, μετάδοση και διανομή ισχύος και λύσεις για μείωση ενέργειας σε εργοστάσια, ορυχεία και εμπορικά κτίρια. Οι λύσεις περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και ελέγχου δικτύου
 • Συστήματα μεταγωγής υψηλής τάσης για μετάδοση και διανομή
 • Διατάξεις σταθεροποίησης συστημάτων ισχύος
 • Συστήματα ελέγχου προστασίας και επιτήρησης
 • Μετασχηματιστές

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα γύρω από τον Εξοπλισμό Μεταγωγής Μέσης Τάσης

Δείτε περισσότερα γύρω από τις λύσεις υψηλής τάσης του Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Βιομηχανική ενέργεια

Τα συστήματα μέσης τάσης της Mitsubishi Electric έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση και λειτουργική διαθεσιμότητα. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει μια πλήρη συλλογή από διατάξεις μεταγωγής, συστήματα μετάδοσης μεταβλητής συχνότητας, ηλεκτρονόμους προστασίας και υποσταθμούς για ακραίες και σκληρές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης της Mitsubishi Electric διατίθεται με πλήρη συμμόρφωση τύπου και ανεξάρτητη πιστοποίηση με τεχνολογία μόνωσης αέρα που βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξάλειψη του επιβλαβούς αερίου SF6. Όλοι οι μεταγωγείς μέσης τάσης και ο σχετικός εξοπλισμός, όπως διακόπτες κυκλωμάτων κενού, κυψελωτές διατάξεις και ζυγοί, θέτουν τα πρότυπα για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς προβλήματα και ασφαλή λειτουργία.

Εξοπλισμός Μεταγωγής Μέσης Τάσης

Η διάταξη μεταγωγής MS-EBG, με μόνωση αέρα, της Mitsubishi Electric αποτελεί βασικό στοιχείο των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτά προορίζονται για παροχή ισχύος σε βιομηχανικές εφαρμογές, είτε σε δημόσιες υποδομές, κτίρια γραφείων και κατοικιών.

Σχεδιασμένο ειδικά για χρήση όπου ισχύει το πρότυπο IEC 62271-200, το MS-EBG έχει δοκιμαστεί αυστηρά σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, προσφέροντας:

 • Ασφαλή και αξιόπιστη ισχύ
 • Ονομαστική τάση από 3,3kV έως 24kV
 • Διαβαθμίσεις ζυγού από 630Α έως 4000Α
 • Διαβαθμίσεις βραχυχρόνιας υπερέντασης ζυγού έως 63kA/1s

Η εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση και κατασκευή του MS-EBG αντικατοπτρίζεται στην ταξινόμηση του εσωτερικού βολταϊκού τόξου, 50kA/1s, πράγμα που την κατατάσσει στους ασφαλέστερους τύπους διατάξεων μεταγωγής AIS που διατίθενται σήμερα στην αγορά.

Χαρακτηριστικά του συστήματος MS-EBG
 • Συναρμολόγηση εργοστασίου, δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC62271-200
 • Μέγιστη λειτουργική ασφάλεια - αποσπάσιμο VCB με τη θύρα τελείως κλειστή
 • Στιβαρός, συμπαγής σχεδιασμός
 • Μεταλλικό περίβλημα, κατηγορία ανεπηρέαστης λειτουργίας: LSC 2B, Κατηγορία διαμέρισης: PM
 • Κατηγορία προστασίας: IP4X (κανονικό), IP54 (προαιρετικό)
 • Διάταξη μεταγωγής βάσει ταξινόμησης εσωτερικού βολταϊκού τόξου (IAC): AFL / AFLR – 40kA (50kA προαιρετικό) για τόξο διάρκειας 1 δευτερολέπτου
 • Χρήση αέρα ως μονωτικό μέσο - συνεπώς φιλικό προς το περιβάλλον, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση
 • Οπτική επιβεβαίωση θέσης διακόπτη/αυτομάτου, όπως και του μεταγωγέα γείωσης
 • Ενιαίος ροηφόρος αγωγός (ζυγός), αμφίδρομη διάταξη μεταγωγής
 • Μεσοδιάστημα συντήρησης > 10 χρόνια

Διάταξη Μεταγωγής Χαμηλής Τάσης

Η διάταξη χαμηλής τάσης τύπου LS-EBG της Mitsubishi Electric Europe εστιάζει στην ανάγκη για ασφαλή και αποτελεσματική κατανομή ενέργειας σε εφαρμογές κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

LS-EBG/θάλαμοι ελέγχου κινητήρα/ισχύος έως 6300A
 • Με έλεγχο τύπου για βιομηχανικές και κατασκευαστικές εφαρμογές, γραφεία και δημόσιες εγκαταστάσεις
 • Αποσπάσιμες κασέτες ή σταθερά χωρίσματα μεταγωγής
 • Ευέλικτα εξοπλισμένες λειτουργικές μονάδες για εσωτερικό διαμερισμό έως και Form 4b
 • Τεχνολογία αισθητήρα φωτός οπτικής ίνας για ανίχνευση και περιορισμό σχηματισμού βολταϊκού τόξου
 • Ειδικοί θερμο-αισθητήρες για συνεχή επιτήρηση κατάστασης
Πίνακας διανομής χαμηλής τάσης LS-EBG/db
 • Σχεδίαση για πίνακες διανομής σε γραφεία και δημόσια κτίρια
 • Κατανομή PCC έως 1600Α
 • Σταθερά χωρίσματα μεταγωγής
 • Προστασία έως IP55
Διακλαδωμένο σύστημα ζυγού χαμηλής τάσης LS-EBG/bb
 • Ζυγός διανομής χαμηλής τάσης μικρής σύνθετης αντίστασης έως 6300Α (χαλκός) και 4000Α (αλουμίνιο)
 • Με συμμόρφωση τύπου κατά το πρότυπο IEC 61439-6 για ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκύκλωσης 105kA
 • Κατάλληλο για διανομή χαμηλής τάσης σε βιομηχανικές εφαρμογές και μεγάλα κτίρια
 • Κλάση προστασίας IP55
 • Ολόσωμοι διακόπτες (μονομπλόκ) για πλήρες εύρος ονομαστικού ρεύματος
 • Συμμόρφωση με προδιαγραφές σεισμικής αντοχής GOST (EAC) MSK-64
 • Δοκιμές πυροπροστασίας κατά EI-120, διατάξεις πυροφραγής δοκιμασμένες κατά IEC 1366-3 και 1363-1

Κινητήρια ισχύς

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους αντιμετωπίζουν σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις - καλούνται να παρέχουν σταθερό όγκο παραγωγής και ποιότητα, πάντα με χαμηλότερο κόστος. Τα συστήματα μετάδοσης μεταβλητής συχνότητας (VFD) μέσης τάσης της Mitsubishi Electric παρέχουν τον ακριβή έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα σε όλο το εύρος στροφών που απαιτείται για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας καθώς και τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των επιπτώσεων του CO2 μέσω της υψηλότερης απόδοσης και οικονομίας στην ενέργεια κατά τη λειτουργία.

Συστήματα μετάδοσης μεταβλητής συχνότητας μέσης τάσης

Η οικογένεια MV VFD της Mitsubishi Electric περιλαμβάνει κορυφαίες τεχνολογίες ηλεκτρονικών ισχύος και μεταδόσεων κίνησης, προσφέροντας την καλύτερη λύση συστήματος κίνησης για ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών. Η σειρά περιλαμβάνει τα συστήματα μετάδοσης σε γενικές εφαρμογές αλλά και πιο εξειδικευμένους τύπους για συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής:

 • Εξειδικευμένες εφαρμογές (2.000kVA έως 40.000kVA): Εργαλειομηχανές επεξεργασίας και εξέλασης χαλύβων και μη σιδηρούχων μετάλλων, συμπιεστές μεγάλης χωρητικότητας, χαρτοβιομηχανίες, γερανοί, ταινιομεταφορείς, ελεγκτές δυναμό, ναυτιλιακά και εξορυκτικά συστήματα
 • Γενικές εφαρμογές (300kVA έως 120.000kVA): Ανεμιστήρες, φυσητήρες, συμπιεστές, αντλίες και μηχανήματα σταθερής ροπής όπως εξωθητήρες και αναμικτήρες.

Διαθέτουμε συστήματα MV VFD σε διάφορους τύπους κατάλληλους για έλεγχο κίνησης σε ηλεκτροκινητήρες 3,3kV έως 11kV απευθείας από οποιαδήποτε υπάρχουσα ή νέα ηλεκτρική πηγή από 3,3kV έως 11kV χωρίς την ανάγκη εξωτερικών μετασχηματιστών. Οι δυνατότητες επανεκμετάλλευσης ενέργειας μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος του πελάτη.

Σύνδεσμος στη θυγατρική εταιρεία TMEIC της Mitsubishi Electric όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Ηλεκτροκινητήρες και γεννήτριες μέσης τάσης

Η σχεδιαστική σειρά τύπων ηλεκτροκινητήρα της Mitsubishi Electric βασίζεται σε μία εμπειρία εφαρμογής και σχεδίασης πάνω από 90 χρόνια, προσφέροντας λύσεις ηλεκτροκινητήρα και γεννήτριας μέσης τάσης που συνδυάζουν την υψηλότερη αξιοπιστία με το χαμηλότερο κόστος κατοχής. Με βελτίωση ως προς τις διαστάσεις, το βάρος και την αποδοτικότητα λειτουργίας παράγονται από την εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία της Mitsubishi, την TMEIC.

 • Οριζόντιοι και κάθετοι τύποι ηλεκτροκινητήρων: λύση με ευέλικτο σχεδιασμό για κάλυψη των πιο δύσκολων απαιτήσεων από πελάτες και ειδικές συνθήκες με λειτουργία χαμηλού θορύβου αλλά και τύποι με προστασία από έκρηξη.
 • Ηλεκτροκινητήρες ειδικής εφαρμογής: οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να προορίζονται για ειδικές ή συγκεκριμένες βιομηχανικές απαιτήσεις όπως μηχανές εξέλασης μετάλλων ή κινητήριες μονάδες συμπιεστών υπερυψηλής ταχύτητας.
 • Γεννήτριες: Η Mitsubishi Electric διαθέτει πλούσια εμπειρία στην παροχή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αερόψυκτες στροβιλοφόρες γεννήτριες (μέχρι 100MVA), ανεμογεννήτριες και γεννήτριες με πετρελαιοκινητήρα.

Σύνδεσμος στη θυγατρική εταιρεία TMEIC της Mitsubishi Electric όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Τεχνολογίες και προϊόντα

Ομαλοί εκκινητές

Οι ομαλοί εκκινητές MEsoftstart ελαχιστοποιούν το κόστος μειώνοντας τις συνολικές απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος και τη φθορά του εξοπλισμού σας, παρέχοντας κλιμακωτή εκκίνηση (και όπου απαιτείται, επιβράδυνση) των ηλεκτροκινητήρων. Αυτό αποτρέπει την υδραυλική ανάκρουση στα συστήματα αντλιών και μειώνει τις μηχανικές κρούσεις και καταπονήσεις στον άξονα του κινητήρα - καθώς και στα κινούμενα συστήματα της εγκατάστασής σας.

Οι ομαλοί εκκινητές μας ενσωματώνονται χωρίς πρόβλημα στην έξυπνη λύση ελέγχου κινητήρα που ήδη διαθέτετε για να προσφέρουν υψηλότερη παραγωγικότητα και μικρότερους νεκρούς χρόνους. Είναι μια ιδανική εναλλακτική λύση για τα VSD όταν απαιτείται μια πιο οικονομικά αποδοτική και απλή λύση.

Ομαλοί εκκινητές - MEsoftstart

Ψηφιακοί ηλεκτρονόμοι προστασίας

Το MEprotect είναι ένα ευέλικτο και αρθρωτό ψηφιακό σύστημα προστασίας που διατίθεται τόσο για εφαρμογές LV (χαμηλής τάσης) όσο και για εφαρμογές MV (υψηλής τάσης), αυξάνοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρέχει βελτιστοποιημένη σύνδεση μεταξύ του συστήματος ελέγχου και της βάσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού, προσφέροντας σημαντική οικονομία κατά την εγκατάσταση, πρώτη λειτουργία, χειρισμό και συντήρηση των συστημάτων.

Η άρρηκτη ενσωμάτωση του προστατευμένου εξοπλισμού με τα συστήματα αυτοματισμού υψηλότερου επιπέδου επιτυγχάνεται έξυπνα μέσω της τεχνολογίας fieldbus (και περιλαμβάνει Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 και CC-Link).

Ψηφιακοί ηλεκτρονόμοι προστασίας - MEprotect

Διακόπτες κυκλωμάτων κενού (VCB)

Οι διακόπτες κυκλωμάτων κενού (VCB) της Mitsubishi Electric τύπου VPR ανταποκρίνονται σε κρίσιμες εφαρμογές λειτουργίας μεταγωγής που απαιτούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας. Τα συστήματα πολλαπλής μηχανικής και ηλεκτρικής ασφάλισης εγγυώνται τη σίγουρη λειτουργία, ενώ η χαμηλή συντήρηση εξασφαλίζεται με τη χρήση επεξεργασμένων αλίπαντων επιφανειών χαμηλής τριβής και λιπαντικών μεγάλης διάρκειας ζωής.

Το μικρών διαστάσεων και προαιρετικό πλαίσιο στερέωσης με κλείστρο καθιστούν τη μονάδα κατάλληλη για νέες εγκαταστάσεις ή ως αντικατάσταση υφιστάμενων ή παροπλισμένων συσκευών με μεταλλικό περίβλημα και ηλεκτρικό πίνακα.

Ηλεκτρομαγνητικός αυτόματος διακόπτης κενού

Ο ηλεκτρομαγνητικός αυτόματος κενού (VMC) τύπου VZ-E είναι σχεδιασμένος για βιομηχανικές εφαρμογές ή γεννήτριες που απαιτούν μεγάλο αριθμό καθημερινών λειτουργιών. Συνδυάζει την εύκολη εγκατάσταση, την απλή συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία με σχεδίαση για να συμβαδίζει με τις μελλοντικές τεχνολογίες και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συστήματα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας χαμηλής τάσης (VSD)

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας και πωλήσεις πάνω από 14 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, η Mitsubishi Electric προσφέρει καινοτόμες, ανοικτές, ευέλικτες και αξιόπιστες λύσεις μετάδοσης χαμηλής τάσης. Για τις ανάγκες των διάφορων αγορών και πελατών, τα συστήματα VSD της Mitsubishi φέρουν πιστοποιητικά CE, UL, cUL, EAC/GOST και DNV. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 • Μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας και ανάκτησης ενέργειας:
 • Τεράστια σειρά προϊόντων από 0,1kW έως 630kW
 • Τα δικτυωμένα συστήματα είναι πολύ εύκολο να ρυθμιστούν
 • Κορυφαία αξιοπιστία προϊόντων στην κατηγορία τους
 • Πολλές εξελιγμένες λειτουργίες

Αντιστροφείς-FREQROL

Αρχή