Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ασφάλεια

Mitsubishi Electric: μια ασφαλής επιλογή

Ασφάλεια

Τόσο η αυτοματοποίηση όσο και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας στο σημερινό αεικίνητο, ανταγωνιστικό περιβάλλον παραγωγής. Η Mitsubishi Electric μπορεί να ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτοματισμού και ασφάλειας σε ένα ενιαίο διαδραστικό σύστημα και έτσι να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Μια ολοκληρωμένη λύση θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες διεργασίας και τις λειτουργίες ενός μηχανήματος, προκειμένου να προβλέψει την εξέλιξη των προβλημάτων και να ξεκινήσει προληπτική δράση. Εναλλακτικά, οι άμεσες αντιδράσεις στα διάφορα συμβάντα, θα αποτρέψουν τα μικρά προβλήματα από το να κλιμακωθούν σε σοβαρά συμβάντα.

Αρχή