Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ασφάλεια

Συσκευές και Εξαρτήματα

Συσκευές και Εξαρτήματα

Δίκτυα

Το CC-Link Safety είναι ένα δίκτυο ανοιχτής επικοινωνίας που είναι κατάλληλο για τις εφαρμογές ασφαλείας επειδή εγγυάται την αξιοπιστία στη μετάδοση των δεδομένων. Συμμορφώνεται με τα IEC61508 SIL3 και EN954-1/ISO13849-1 Category 4 και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα CC-Link . ΤοCC-Link Safety θα ανιχνεύσει τις βλάβες της επικοινωνίας, όπως απροσδόκητη καθυστέρηση της επικοινωνίας ή εσφαλμένα δεδομένα που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της διαδικασίας διακοπής έκτακτης ανάγκης. Αυτή η λειτουργία προστασίας έναντι βλάβης θα μεταθέσει τα μηχανήματα σε ασφαλή κατάσταση γρήγορα σε περίπτωση που ανιχνευτεί διακοπή της επικοινωνίας.

Αισθητήρες

Η Mitsubishi Electric διαθέτει την καλύτερη στρατηγική της κατηγορίας όσον αφορά τους αισθητήρες ασφαλείας που επιτρέπει στους πελάτες να επιλέγουν τα προϊόντα που βελτιστοποιούν την εφαρμογή τους. Από τις επιλογές για e-stops (διακόπτες έκτακτης ανάγκης) έως τα φωτοπετάσματα, η Mitsubishi Electric παρέχει τις διασυνδέσεις που επιτρέπουν τη συνδεσιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα από τεχνολογίες αισθητήρων ασφαλείας.

Αρχή