Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ασφάλεια

Μεταδόσεις και Ρομποτικά

Μεταδόσεις και Ρομποτικά

Μεταδόσεις

Οι Αντιστροφείς Συχνότητος ή Συστήματα Μετάδοσης Μεταβλητής Συχνότητος (VFD) χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την ταχύτητα/ροπή ή θέση των ηλεκτροκινητήρων. Η μεγάλη γκάμα των μετατροπέων της Mitsubishi Electric προσφέρει λύσεις για όλα τα είδη εφαρμογών, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο χρήστη με ενσωματωμένο STO (Safe Torque Off-Ασφαλή Αποκοπή Ροπής ) ως τυπική (EN ISO 13849-1 PLd/Cat.3 ή EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).

Η σειρά FR-A800 υποστηρίζει ακόμα και λειτουργικότητες όπως SS1, SS2, SLS, και SOS στα PLe και SIL3, που απαιτείται σε μηχανήματα τελικού επιπέδου χρήστη. Η σύνδεση με VFD μέσω Δικτύου είναι δυνατή με χρήση CC-Link IE Safety Communication Function (Λειτουργία Ασφαλούς Επικοινωνίας) ή PROFIsafe.

Οι μετατροπείς της σειράς FR-E700-SC για Στάση Ασφαλείας (Safety Stop) και της σειράς FR-E700-NC για επικοινωνία με CC-Link είναι σύμμορφοι προς τη λειτουργία ασφαλείας STO (Safe Torque Off-Ασφαλής Αποκοπή Ροπής). Μπορούν να συνδεθούν απευθείας με προγραμματιζόμενους ελεγκτές ασφαλείας, αρθρωτά ρελέ ασφαλείας και εξόδους αποκοπής εκτάκτου ανάγκης που βασίζονται στο λειτουργικό και είναι σε συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ασφαλείας EN ISO 13849-1 Category 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EC.

Σερβοσυστήματα

Τα Servo προσφέρουν τα μέγιστα σε απόδοση κινητήρα και ελεγξιμότητα. Παρέχουν κίνηση ακριβείας σε απίστευτες ταχύτητες μαζί με ενσωματωμένες λειτουργίες όπως Safe Torque Off (STO-Ασφαλής Αποκοπή Ροπής) κατά IEC/EN 61800-5-2:2007. Σε συνδυασμό με τη μονάδα ασφαλείας λειτουργίας, ο ενισχυτής μπορεί να επεκταθεί με τις πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας Safe Stop 1 (SS1-Ασφαλής Στάση 1), Safe Brake Control (SBC-Ασφαλής Έλεγχος Πέδησης), Safe Limited Speed (SLS-Ασφαλής Περιορισμένη Ταχύτητα) and Safe Speed Monitor (SSM-Ασφαλής Επιτήρηση Ταχύτητας) κατά EN 61800-5-2. Αυτές οι λειτουργίες ασφαλείας μπορούν να ενεργοποιηθούν με ασφαλή επικοινωνία μέσω δικτύου SSCNETIII/H.

Ρομποτικά

Τα ρομπότ της Mitsubishi Electric Βιομηχανικά / Συνεργατικά Ρομποτικά - MELFA προσφέρουν κορυφαία τεχνολογία στην κατηγορία τους τόσο για SCARA όσο και για συστήματα με αρθρωτό βραχίονα.. Τα ρομπότ είναι σύμμορφα προς τα τελευταία πρότυπα ISO-10218-1 (2011) για τα ρομπότ και τις ρομποτικές διατάξεις και καλύπτουν τις απαιτήσεις για PLd κατά ISO13849-1 Category 3.

Αρχή