Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

HMS

HMS

Μία ταχύτατη λύση με χαμηλό κόστος για διασύνδεση των διατάξεων αυτοματισμού της Mitsubishi μέσω μιας ευρείας κλίμακας τυποποιημένων βιομηχανικών προτύπων

Η HMS Industrial Networks, μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής επικοινωνίας, σχεδιάζει και παράγει λύσεις για τη σύνδεση των διατάξεων του αυτοματισμού με τα βιομηχανικά δίκτυα. Επίσης η εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια ταχύτατη, χαμηλού κόστους λύση για τη διασύνδεση των διατάξεων αυτοματισμού της Mitsubishi μέσω ενός ευρείου φάσματος από τυποποιημένα βιομηχανικά δίκτυα, ενώ διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ αυτών των διατάξεων, με τη μορφή των πυλών ''Anybus'', των μετατροπέων πρωτοκόλλου και των ασύρματων λύσεων που διαθέτει.

Το ''Netbiter'', λύση απομακρυσμένης διαχείρισης με ενδοδικτυακή βάση παρέχει ένα σύστημα μελλοντικού προσανατολισμού το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις υπάρχουσες δομές και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα PLC, τους αντιστροφείς συχνότητας και τις διατάξεις ελέγχου της Mitsubishi, προσφέρει μια βέλτιστη λύση για τη συλλογή των λειτουργικών δεδομένων και την επιτήρηση των συστημάτων του αυτοματισμού.

Ως μέρος αυτής της συνεργασίας, οι πύλες ''Anybus'' και οι μετατροπείς πρωτοκόλλων προσφέρουν λύσεις ως προς την ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την ενσωμάτωση των συστημάτων αυτοματισμού της Mitsubishi σε μία εκτεταμένη σειρά από βιομηχανικά δίκτυα. Το ''Netbiter'' ως λύση πλήρους απομακρυσμένης συντήρησης απευθύνεται στο τμήμα M2M. Τα συστήματα γίνονται διαθέσιμα μέσω μιας ασύρματης ή Ethernet σύνδεσης.

Ως ηγέτης στην παγκόσμια αγορά στις λύσεις της βιομηχανικής επικοινωνίας, η HMS έχει επίσης κατασκευάσει μία μεγάλη σειρά από πύλες, μετατροπείς πρωτοκόλλων και ασύρματα προϊόντα που διατίθενται ειδικά για το CC-Link. Η λύση ''Netbiter'' απομακρυσμένης διαχείρισης έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις αυτοματισμού της Mitsubishi και προσφέρει μια υψηλής απόδοσης λύση για την εμφάνιση των δεδομένων και την επιτήρηση συστημάτων και εγκαταστάσεων που επίσης είναι εύκολο να ενσωματωθούν. Τα οφέλη για τον χρήστη περιλαμβάνουν απλό προγραμματισμό βάσης δεδομένων και δικτύου καθώς επίσης και σύγχρονη ενσωμάτωση, για παράδειγμα. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για μία δαπανηρή διαμόρφωση τείχους προστασίας ούτε και VPN.

HMS

Αρχή