Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Emulate3D

Emulate3D

Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης για ελάττωση χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας και κόστους για ελεγκτές και άλλες διατάξεις της Mitsubishi

Η δοκιμή του συστήματος ελέγχου μπορεί να είναι περίπλοκη και δαπανηρή για πολλούς λόγους και συχνά η δοκιμή των ελέγχων δεν μπορεί να ξεκινήσει έως ότου το σύστημα να έχει υλικά ολοκληρωθεί και εγκατασταθεί. Η αντικατάσταση του πραγματικού λειτουργικού με εξοπλισμό Emulate3D, από τον εταίρο του e-F@ctory Emulate3D Ltd, βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίσουν και να εστιάσουν σε ζητήματα που αφορούν το σύστημα ελέγχου. Καθώς απογραμμική δοκιμή των ελέγχων μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίς στον κύκλο σχεδίασης έργου, το Emulate3D παρέχει ακόμη και την δυνατότητα να κάνουμε διαρθρωτικές ή λειτουργικές αλλαγές για να βελτιώσουμε το σύστημα χωρίς να παρακωλύουμε την παραγωγή.

Τα πρότυπα μπορούν να δημιουργούνται από δεδομένα που διαβάζονται από αρχεία CAD, μη διασυνδεόμενα αρχεία ή βάσεις δεδομένων, αυτοματοποιώντας την διεργασία δημιουργίας και εξαλείφοντας τα δομικά σφάλματα με μία κίνηση. Οι προτεινόμενες αλλαγές του συστήματος ελέγχου στα υπάρχοντα συστήματα μπορούν να δοκιμαστούν με αξιοπιστία ενώ το σύστημα συνεχίζει να παράγει στην παρούσα του διαμόρφωση. Χρησιμοποιώντας μετρητές κατανάλωσης ισχύος, μπορείτε ακόμα και να ελαχιστοποιήσετε το αποτύπωμα άνθρακα του συστήματός σας.

Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο όλων των εφαρμογών ελέγχου

Με το λογισμικό MX Components η Mitsubishi Electric προσφέρει διασυνδέσεις για να συνδέει το λειτουργικό Mitsubishi με το πρόγραμμα της μηχανής και την προσομοίωσή του. Το Emulate3D υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του MX Components και προσθέτει μια δυναμική διάσταση στη δοκιμή των ελέγχων με ένα περιβάλλον ελέγχου που δεν απέχει από την πραγματικότητα από την άποψη του συστήματος ελέγχου, προσφέροντας στους χρήστες ακόμα περισσότερη προστιθέμενη αξία.

Τα διαρθρωτικά πρότυπα του εξοπλισμού Emulate3D έχουν σχεδιαστεί να φαίνονται και να λειτουργούν ακριβώς όπως και τα πραγματικά συστήματα που αντιπροσωπεύουν, παρέχοντας ένα έγκυρο δοκιμαστικό επίπεδο για το σύστημα ελέγχου. Αυτή είναι η τέλεια λύση εξομοίωσης και προσομοίωσης για την σειρά ελεγκτών, ρομποτικών και αντιστροφέων της Mitsubishi Electric.

Ποιος επωφελείται;

Η Δοκιμή Ελέγχων του Emulate3D επιτρέπει στους ολοκληρωτές να δημιουργήσουν, να διακριβώσουν και να επαληθεύσουν τα συστήματα ελέγχου με αξιοπιστία και απογραμμικά (εκτός γραμμής). Το αποτέλεσμα είναι συστήματα ελέγχου πιο προσεκτικά ελεγμένα και ισχυρά, παραδιδόμενα στην ώρα τους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Για τον ολοκληρωτή αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος υλοποίησης και υποστήριξης και για τον τελικό χρήστη σημαίνει εκκίνηση παραγωγής στην ώρα της, καλύτερες κλιμακώσεις έως την πλήρη παραγωγή και μικρότερη παρακώληση στη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος.

Ελαττώστε τον επενδυτικό κίνδυνο που σχετίζεται με το έργο του αυτοματισμού σας χρησιμοποιώντας το Emulate3D Controls Testing για να μειώσετε το χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας και τα έξοδα.

Emulate3D

Αρχή