Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

ME-Automation Projects

ME-Automation Projects

Αυτό το πακέτο διαχείρισης Υδάτων είναι πλήρως ενσωματωμένο με το GX IEC Developer της Mitsubishi Electric και την πλατφόρμα ελέγχου iQ Works

H ME-Automation Projects προσφέρει ένα σύστημα ελέγχου για λύσεις διαχείρισης υδάτων με πλήρως ενσωματωμένη υποστήριξη από τα GX IEC Developer και iQ Works της Mitsubishi Electric. Η επιτήρηση, ο χειρισμός και ο έλεγχος μιας βιομηχανικής μονάδας διεξάγεται από το σύστημα ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου διεργασίας PMSX®pro έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, οικονομίας, επεκτασιμότητας και ευελιξίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι το υψηλό επίπεδο απλοποίησης μέσα στα πλαίσια του λειτουργικού και του λογισμικού και αποτελεί ένα σύστημα το οποίο έχει ακριβώς τα απαραίτητα στοιχεία για εφαρμογή στον τυποποιημένο βιομηχανικό εξοπλισμό.

Η ενσωματωμένη λειτουργία βοηθείας όπως και τα πανίσχυρα εργαλεία για διάγνωση, προσομοίωση και διασφάλιση ποιότητας υποστηρίζουν το προσωπικό στην διαδικασία της αποδοτικής διαχείρισης της εργοστασιακής μονάδας.

Ουσιαστική διαχείριση έργου

Πρόσθετα με την παροχή λύσεων για μονάδες καθαρισμού και μονάδες πόσιμου νερού, η ME-Automation Projects παρέχει επίσης και λύσεις αυτοματισμού για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων, καθώς επίσης και τεχνολογία μέλλοντος για έλεγχο και αποδοτική διαχείριση έργου

ME-Automation Projects

Αρχή