Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Secomea

Secomea

Λύσεις με ασφαλή και εύκολη πρόσβαση εξ αποστάσεως πλήρως ενσωματωμένες με τις συσκευές αυτοματισμού της Mitsubishi Electric

Η Secomea A/S είναι μια ιδιωτική εταιρεία και ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων απομακρυσμένης πρόσβασης για τη βιομηχανία των αυτοματισμών και της μηχανουργίας. Με την πάροδο των χρόνων, η Secomea έχει αναπτύξει μια ισχυρή γραμμή λύσεων Τείχους Προστασίας (Firewall)/Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) και Βιομηχανικών Επικοινωνιών με μοναδική έμφαση στο να κατασκευάζει τις εφαρμογές εύκολες στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση τους. Αυτό υπονοείται στο όνομα της εταιρείας που αποτελεί συντομογραφία του: Secure Communication Made Easy (Ασφαλής Επικοινωνία με Εύκολο Τρόπο). Η λύση απομακρυσμένης πρόσβασης της Secomea αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται από μεγάλους κατασκευαστές μηχανημάτων και ενσωματωτές συστημάτων σε όλο τον κόσμο.

Εκεί όπου οι τυπικές λύσεις απομακρυσμένης πρόσβασης βασίζονται στα παραδοσιακά VPN, η εφαρμογή της Secomea έχει λύσει τα συνηθισμένα προβλήματα ασφάλειας και ασυμβατότητας δικτύου τέτοιου είδους δρομολογημένων λύσεων με τη χρήση κρυπτογραφημένων συνδέσεων υποκατάστατης αναδιαβίβασης (ενδιάμεσο ρελέ). Αυτό επιτρέπει μια εξαιρετική ευελιξία στην κεντρική διαχείριση και τον έλεγχο της μεμονωμένης πρόσβασης χρήστη σε συγκεκριμένες συσκευές, με υψηλό βαθμό ασφάλειας και με πλήρη έλεγχο πρόσβασης.

Η λύση αποτελείται από μια μονάδα ελέγχου στο εργοστάσιο (SiteManager) με τη μορφή είτε υλικού είτε λογισμικού εξοπλισμού και έναν πελάτη (LinkManager) με υποστήριξη Web ή Windows, με διαχείριση από τεχνικούς ή τελικούς χρήστες. Αυτά τα δύο στοιχεία αλληλοσυνδέονται μέσω ενός κεντρικού εξυπηρετητή επικοινωνίας M2M (GateManager).

Η λύση διαθέτει Πιστοποίηση Ασφαλείας από το Γερμανικό οργανισμό ασφάλειας ProtectEM GmbH σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Deggendorf. Η πιστοποίηση βασίζεται σε διαδικασίες Ελέγχου σύμφωνα με τα NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, έλεγχο αρχής με βάση το BSI (γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια των πληροφοριών), ISA 99, και IEC 62443, σε συνδυασμό με τον λεπτομερή έλεγχο στοιχείων και συστημάτων ώστε να διασφαλίζει την διατερματική (end-to-end) ασφάλεια.

Με τη λύση της Secomea, η Mitsubishi Electric μπορεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη ασφάλειας για συνδέσεις απομακρυσμένης πρόσβασης επεκτάσιμη για μικρές και μεγάλες εφαρμογές. Για στοιχείο του MELSEC System Q για τις διάφορες εφαρμογές (συνδέσεις βάσης δεδομένων) και πρωτόκολλα (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) ή για τον προγραμματισμό και την απεικόνιση. Αυτό επιπλέον συμβαδίζει με άλλα προϊόντα της τεχνολογίας ελέγχου, κίνησης και ρομποτικής. Με αυτή την έννοια της ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης η Mitsubishi Electric υποστηρίζει όλες τις συναφείς συσκευές που ολιστικά ενσωματώνονται σε μια ενιαία εφαρμογή.

Secomea

Αρχή