Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

INEA

INEA

Σύστημα ελέγχου/δέσμης βασισμένο σε μέθοδο το οποίο τρέχει απευθείας επάνω σε αρθρωτά PAC της Mitsubishi Electric

Η INEA είναι η κορυφαία Σλοβενική εταιρεία παροχής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής αυτοματισμών, επεξεργασίας και βιομηχανίας, που ειδικεύεται στη διαχείριση ενέργειας.

Ενέργεια και Οικολογία

Στους τομείς της ενέργειας και της οικολογίας η ΙΝΕΑ προσφέρει ολοκληρωμένη λύση από τη μελέτη σκοπιμότητας και το θεμελιώδες έργο μέχρι την ανάθεση συστήματος και την παράδοση της εφαρμογής περιλαμβάνοντας τη συντήρηση του συστήματος.

Μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοματισμών σε μία εγκατάσταση παραγωγής, η ΙΝΕΑ διαχειρίζεται τα συστήματα εξομάλυνσης μέγιστης απαίτησης ηλεκτρικής ενέργειας ενσωματώνοντας τις μετρήσεις ενεργειακής ροής, τη χρήση των Ενδείξεων Βασικής Απόδοσης και την παρακολούθηση της επιδιωκόμενης ενεργειακής κατανάλωσης, για μέσα όπως π.χ. ο συμπιεσμένος αέρας, το νερό, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, και διάφορα βιομηχανικά αέρια.

Energy Control Pack (Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας)

Ως διαρκής εταίρος του e-F@ctory, η INEA ανέλαβε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του λογισμικού του Energy Control Pack (ECP) της Mitsubishi Electric.

Για βελτιωμένη ενεργειακή χρήση θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλο το εγχείρημα, από το επίπεδο παραγωγής έως το τελικό επίπεδο. Αυτό προσφέρεται με το Energy Control Pack που βασίζεται στην αντίληψη e-F@ctory του MES-IT της Mitsubishi Electric.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Energy Control Pack είναι η ικανότητα να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το χρόνο και η ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τις μέγιστες τιμές ενέργειας ώστε να μειώνει το κόστος. Το δεύτερο κάνει το ECP ιδιαίτερα κατάλληλο για συστήματα οργάνωσης με ασύμμετρα σχήματα κατανάλωσης ενέργειας.

Η διαβαθμισημότητα του συστήματος ECP επιτυγχάνεται με τον αρθρωτό σχεδιασμό, πράγμα που του επιτρέπει να αναβαθμίζεται σε ένα πλήρες σύστημα για τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση όλων των πηγών ενέργειας.

INEA

Αρχή