Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Takebishi Europe

Takebishi Europe

Υποστήριξη πλήρους σύνδεσης με τις βιομηχανικές συσκευές αυτοματισμού της Mitsubishi Electric με λογισμικό server OPC

Η Takebishi Corporation Japan αναπτύσσει και παρέχει λύσεις λογισμικού για εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού και εφαρμογές IoT. Η εταιρεία είναι μέλος του Ιδρύματος OPC.

Το λογισμικό server OPC DeviceXPlorer της Takebishi παρέχει βιομηχανική συνδεσιμότητα με ελεγκτές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία. Λειτουργεί ως ενδιάμεσο λογισμικό επικοινωνίας για συστήματα SCADA και ERP/MES για τη σύνδεση των PLC, CNC και ρομπότ της Mitsubishi Electric.

Πλεονεκτήματα του server OPC DeviceXPlorer

 • Εύκολη σύνδεση με συσκευές ελέγχου Mitsubishi Electric με πλήρη λειτουργικότητα OPC/OPC-UA
 • Μεταφορά δεδομένων υψηλής απόδοσης για διασφάλιση ταχύτητας μεταφοράς 30.000 λέξεων/δευτερόλεπτο.
 • Υποστήριξη τυπικού βιομηχανικού περιβάλλοντος SCADA με επικοινωνία πελάτη OPC
 • Υποστήριξη άλλων ανοικτών πρωτοκόλλων και προτύπων επικοινωνίας
 • Ευελιξία με ενσωματωμένη γλώσσα ερμηνείας "Lua" και υποστήριξη κειμένου για επεξεργασία δεδομένων και μεταφορά δεδομένων.
 • Παρακολούθηση δεδομένων από τους ελεγκτές σε πραγματικό χρόνο με προαιρετικό DxpLOGGER για δεδομένα ιστορικού και για δημιουργία προειδοποιήσεων, τάσεων και γραφημάτων.

Πλεονεκτήματα του server OPC της Takebishi με ελεγκτές Mitsubishi Electric

Σε συνεργασία με τη Mitsubishi Electric, η Takebishi ανέπτυξε το server OPC για να δημιουργήσει μια επικοινωνία υψηλής απόδοσης μεταξύ του βιομηχανικού λογισμικού ή της συσκευής και των ελεγκτών της Mitsubishi Electric.

Αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών

 • Οικονομική μηχανική με απλές και γρήγορες ρουτίνες ρύθμισης λογισμικού
 • Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού για τη χρήση του λογισμικού server OPC με τους ελεγκτές της Mitsubishi Electric
 • Υποστήριξη επικοινωνίας πολλαπλών CPU του ελεγκτή MELSEC
 • Άμεση πρόσβαση σε μονάδες έξυπνης λειτουργίας των ελεγκτών MELSEC

Στις σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις βιομηχανικής ποιότητας υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για αξιόπιστα δεδομένα, παρακολούθηση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. Στον βιομηχανικό τομέα, αυτή η ανάγκη θα υποστηριχθεί από το ευέλικτο DeviceXPlorer της Takebishi.

Takebishi Europe

Αρχή