Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Teledyne Dalsa

Teledyne Dalsa

Imagine the possibilities of image recognition

Teledyne Imaging is based on years of experience in industrial image processing, aerospace image recognition, scientific research, spectroscopy, radiography and radiotherapy, geospatial surveying and advanced semiconductor solutions. Teledyne Imaging provides worldwide customer support and the technical expertise to solve the most challenging problems.

The tools, technologies and imaging solutions can be customized to provide Mitsubishi Electric customers with a unique competitive advantage.

Various interfaces are available, including CC-Link.

Teledyne Dalsa

Αρχή