Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Telit

Telit

Η Διασύνδεση MES IT για το iQ Platform προσφέρει απευθείας συνδεσιμότητα από το κατασκευαστικό επίπεδο ως τα επιχειρησιακά συστήματα όπως Oracle, DB2 κλπ.

Το deviceWISE της Telit είναι μια πλατφόρμα επιχειρησιακού επιπέδου για το βιομηχανικό Ίντερνετ των Πραγμάτων. Η Mitsubishi Electric και η Telit (πρώην ILS Technology) έχουν μακροχρόνια συνεργασία επάνω στη διασύνδεση μηχανημάτων παραγωγής και διεργασιών με συστήματα και εφαρμογές επιχειρήσεων καθολικά σχεδόν σε οποιαδήποτε διαθέσιμη βάση δεδομένων, ακολουθία μηνυμάτων ή σύστημα διακομιστή εφαρμογών, όπως IBM, SAP, Oracle και Microsoft. Η τεχνολογία deviceWISE είναι άρρηκτα ενσωματωμένη στο MES Interface IT για το iQ Platform ώστε να βοηθά τις εταιρείες να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα και να δημιουργούν επιχειρηματικές καινοτομίες γύρω από μοντέλα συνεργασίας και προληπτικής συντήρησης.

Η ενσωματωμένη λύση MES/deviceWISE μεταμορφώνει την παραγωγή, την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, τη μεταφορά και τη διαχείριση των λιανικών συναλλαγών με μια βελτιωμένη συνδεσιμότητα, δεδομένα πραγματικού χρόνου και προηγμένη αναλυτική που αυξάνουν την απόδοση, την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα μέσα σε εργοστάσια, απομακρυσμένες περιοχές και σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Οι κορυφαίες εταιρείες βασίζονται στο deviceWISE για αναλυτική δεδομένων πραγματικού χρόνου επάνω σε πρακτικές πρόληψης και αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας μέσω ανίχνευσης, ανάλυσης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών γύρω από τα δεδομένα του Βιομηχανικού Ίντερνετ των Πραγμάτων.

Οι πελάτες χρησιμοποιούν την αποδεδειγμένη λύση MES Interface IT για να λάβουν έξυπνες αποφάσεις και να αναγνωρίσουν μεθόδους ώστε να:

 • Κάνουν πιο λιτούς τους χειρισμούς
 • Διαχειριστούν με επιτυχία την αλυσίδα της τροφοδοσίας
 • Βελτιώσουν την απόδοση

Το MES Interface IT βοηθά τις επιχειρήσεις να αντλήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ώστε να μπορούν να λάβουν πιο ευφυείς αποφάσεις και να χαράξουν ένα σταθερό μονοπάτι προς την αποδοτικότητα, την κορυφαία παραγωγικότητα και την αποτελεσματική διαχείριση της αλυσίδας προμηθειών.

Τι άλλο κάνουν οι πελάτες:

 • Εντοπίζουν προϊόντα για καλύτερη απόδοση
 • Βελτιώνουν την νοημοσύνη των καταλόγων
 • Αποφεύγουν τις ανακλήσεις με τον εντοπισμό προϊόντων
 • Μετακινούν δεδομένα χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού
 • Προστατεύουν τα συστήματα από τις πτώσεις μειώνοντας τα στοιχεία κινδύνων
 • Αλλάζουν τις μεθόδους εν λειτουργία
Αρχή