Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

mpdv

mpdv

Κορυφαίος πάροχος τυποποιημένων λύσεων MES για κατασκευές συναρμογής. Συνεργάζεται άρρηκτα με τις λύσεις συνδεσιμότητας του Enterprise της Mitsubishi

Ολοκληρωμένες Λύσεις MES

Ένα σύστημα για όλες τις ανάγκες – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Η διαφάνεια είναι μία βασική ανησυχία για όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις σήμερα. Με τους αυξανόμενους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς προτύπων, τους πελάτες και τους μετόχους, είναι ζωτικό για την διαχείριση μιας εταιρείας να γνωρίζει πάντα το τι συμβαίνει στις δικές της επιχειρήσεις.

Η αντίληψη MPDV Hydra MES συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες μιας βιομηχανικής επιχείρησης μαζί σε ένα μεμονωμένο σύστημα με σκοπό να παρέχει την απόλυτη διαφάνεια σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων.

Η MPDV έχει ενωθεί με την e-F@ctory Alliance για να υποστηρίξει περισσότερο τον σκοπό της επέκτασης των λύσεων της ίδιας της Mitsubishi Electric με το να τις συνδυάσει με τις συμπληρωματικές καλύτερες στο είδος λύσεις από τρίτους κατασκευαστές. Το Hydra MES του MPDV είναι το εγχείρημα IT, συμπλήρωμα του MES Interface IT της Mitsubishi Electric. Αυτή η υπομονάδα για το iQ Platform παρέχει ένα απλό και γρήγορο κανάλι ανάπτυξης δεδομένων απευθείας από το στάδιο κατασκευής προς τα συστήματα IT όπως το Hydra.

Διαφανής παραγωγή

Για την συλλογή και την διαχείριση των δεδομένων παραγωγής από το επίπεδο κατασκευής, το Hydra παρέχει μια περιεκτική λύση. Τα αρχικά δεδομένα παρέχονται από το MES Interface IT, και μετά υφίστανται επεξεργασία για να προσφέρουν εκτεταμένη ορατότητα από μια ευρεία κλίμακα κρίσιμης πληροφόρησης παραγωγής.

Μακριά από προβλήματα

Φυσικά, δεν είναι αρκετό το να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ιδανικό θα ήταν, να μπορούσε το σύστημα MES να το προβλέψει, κι έτσι να πραγματοποιηθεί η διορθωτική ενέργεια πριν παραχθούν ακατάλληλα προϊόντα. Η υπομονάδα συλλογής δεδομένων επεξεργασίας του Hydra παρέχει αυτήν την δυνατότητα.

Λειτουργίες υψηλού επιπέδου

Εκτός του ότι επικεντρώνεται σε χειρισμούς επιπέδου κατασκευής, το Hydra προσφέρει επίσης έναν πλούτο από δυνατότητες ελέγχου επιχείρησης, που καλύπτει τον υλικό και παραγωγικό εφοδιαστικό κύκλο, τον προγραμματισμό παραγωγής και άλλα.

Το MPDV προσφέρει πλήρη υποστήριξη σε εγκαταστάσεις SAP®, με πιστοποιημένη συνδεσιμότητα σε μία σειρά από υπομονάδες SAP®. Έτσι οι σημερινοί χρήστες του SAP® μπορούν να προσδιορίσουν μια λύση MES βασισμένη στο Hydra με απόλυτη σιγουριά.

mpdv

Αρχή