Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Adroit Technologies

Adroit Technologies

Η ενσωμάτωση του συστήματος SCADA του Adroit (MAPS) μέσα στην ακολουθία λογισμικού της Mitsubishi Electric

Η ενσωμάτωση του συστήματος SCADA του Adroit μέσα στην ακολουθία λογισμικού της Mitsubishi Electric

Η Mitsubishi Electric και η Adroit Technologies Εταίρος του e-F@ctory Alliance έχουν αναπτύξει μία λύση με την Mitsubishi Electric-Adroit Process Suite (MAPS) που προσφέρει ολόκληρη σειρά από πλεονεκτήματα σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα SPS-SCADA. Αυτό το μηχανολογικό εργαλείο για τον πλήρη κύκλο ζωής προϊόντων λύσεων αυτοματισμού δημιουργεί μεγάλη πλεονάζουσα αξία για τον χρήστη, ειδικά στην φάση εξέλιξης και ενσωμάτωσης. Επιπλέον, η MAPs διευκολύνει την ενσωμάτωση των ήδη υπαρχόντων δεδομένων και επιτρέπει στους πελάτες να διενεργούν επεκτάσεις και μέτρα συντήρησης ανεξάρτητα.

Βελτιωμένη ποιότητα σε μειωμένο κόστος

Η MAPS καθοδηγεί τον χρήστη σε όλες τις φάσεις του έργου σας, από τον σχεδιασμό της διεργασίας ως την μηχανολογική εγκατάσταση, την ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου, την τοποθέτηση, την αρχική εκκίνηση και την δοκιμή αποδοχής μέχρι και τις συνεχείς επισκευές. Έτσι η MAPs υποστηρίζει την συνοχή και την ολοκλήρωση κάθε συστήματος αυτοματισμού και βελτιώνει την ποιότητα ενώ ελαττώνει τα κόστη.

Adroit Technologies

Αρχή