Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Χειρισμός υλικών υψηλής ταχύτητας

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/food_beverage/hs_material/intro!!

Η Mitsubishi Electric μπορεί να προσφέρει ενιαία κεντρική πλατφόρμα αυτοματισμού που εύκολα διασυνδέεται με αναγνώστες γραμμοκώδικα, ρομποτικά συλλογής/τοποθέτησης, ταινιομεταφορείς, μηχανήματα ζύγισης, σαρωτικά και άλλα. Το δίκτυο επιπέδου διάταξης CC-Link παρέχει μέθοδο υψηλής ταχύτητας που ενσωματώνει τέτοιες διατάξεις εύκολα και με χαμηλό κόστος. Ακόμα και ρομποτικά και ταινιομεταφορείς μπορούν να ελεγχθούν απευθείας από την πλατφόρμα του ελεγκτή, μαζί με τις διασυνδέσεις της σειράς GOT1000 HMI για άμεσο έλεγχο πραγματικού χρόνου και παρακολούθηση.

Από απλά συστήματα επαγωγής έως τις πιο προηγμένες σχεδιάσεις διαστηματοποίησης, η Mitsubishi Electric προσφέρει διάφορα επίπεδα απόδοσης ελεγκτή από το αρθρωτό τοποθέτησης QD75P έως τη νέα σειρά QD με υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένη δίαυλο (BUS) κεντρικής πλακέτας [back-plane] για ταχεία πολλαπλή επικοινωνία του CPU. Επιπλέον, τα αρθρωτά απομακρυσμένων I/O και αποσύνδεσης ξεκινούν από τις τυπικές συσκευές με 20msec χρόνο απόκρισης έως τις ταχύτερες QI60 με 50microsec και μέχρι τις εκπληκτικά γρήγορες Q172LX των 10microsec.

Οι συμβατικοί με CC-link αντιστροφείς FR-A700 συνδυασμένοι με απομακρυσμένο I/O με CC-link προσφέρουν μία πολύ ισχυρή γραμμή βάσης η οποία ικανοποιεί την πλειοψηφία των απαιτήσεων των συστημάτων. Για ταινιομεταφορείς διαστηματοποίησης οι οποίοι απαιτούν ενισχυμένη απόδοση, το σερβοσύστημα MR-J3-B βασισμένο στο SSCNET III μπορεί εύκολα να προστεθεί στην ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Αυτοματισμού, ανεβάζοντας την έννοια της ''υψηλής ταχύτητας'' σε νέα επίπεδα.

Μάθετε περισσότερα για τις δικές μας λύσεις Διαχείρισης Υλικών.

Αρχή