Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Μεί­ω­ση σφα­λμά­των σε γραμ­μές πα­ρα­γω­γής τα­χεί­ας κί­νη­σης

Το e-F@ctory είναι η λύση της Mitsubishi Electric για την βελτίωση της απόδοσης οποιουδήποτε κατασκευαστικού εγχειρήματος, προσφέροντας βασικά πλεονεκτήματα: Μειωμένο συνολικό κόστος κατοχής, Αυξημένη παραγωγικότητα, και Αδιάρρηκτη ενσωμάτωση.

Το e-F@ctory είναι η λύση της Mitsubishi Electric για την βελτίωση της απόδοσης οποιουδήποτε κατασκευαστικού εγχειρήματος, προσφέροντας βασικά πλεονεκτήματα: Μειωμένο συνολικό κόστος κατοχής, Αυξημένη παραγωγικότητα, και Αδιάρρηκτη ενσωμάτωση.

Τα συστήματα μηχανικής όρασης διαθέτουν τα απαραίτητα για αξιόπιστη, σταθερή, αυτοματοποιημένη επιθεώρηση στα πιο απαιτητικά κατασκευαστικά καθήκοντα, ακόμα και στις γραμμές παραγωγής με την υψηλότερη ταχύτητα. Και όταν γίνεται αυστηρή ενσωμάτωση με ελεγκτές επιχείρησης υψηλότερου επιπέδου, τα συστήματα μηχανικής όρασης παρέχουν τα μέσα για σύλληψη και καταγραφή των πολύπλοκων πληροφοριών παραγωγής οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματική ανιχνευσιμότητα.

Η μηχανική όραση προσθέτει νέο επίπεδο νοημοσύνης στα συστήματα παραγωγής που βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την βιομηχανική τους απόδοση. Οι καινούριες κάμερες σε ενσωμάτωση με τα συστήματα αυτοματισμού μπορούν γρήγορα να εξαλείψουν ατέλειες προϊόντων, να επαληθεύσουν τη συναρμογή και να ανιχνεύσουν και να συλλάβουν πληροφορίες σε κάθε επίπεδο της διεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα παραγωγικά λάθη, χαμηλότερο κόστος και αυξημένη ικανοποίηση πελάτη, με τη διαβεβαίωση της πλήρους ανιχνευσιμότητας σε περίπτωση προβλήματος οπουδήποτε στην τροφοδοτική αλυσίδα.

Αρχή