Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ασφαλές MES

Τα τελευταία χρόνια η Mitsubishi Electric έχει αναπτύξει τεχνολογία η οποία συνιστά πρόκληση για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του αυτοματισμού και μπορεί να προσφέρει ένα πανίσχυρο περιβάλλον ενώ αποδίδει τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται.

Τα τελευταία χρόνια η Mitsubishi Electric έχει αναπτύξει τεχνολογία η οποία συνιστά πρόκληση για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του αυτοματισμού και μπορεί να προσφέρει ένα πανίσχυρο περιβάλλον ενώ αποδίδει τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται.

Η σειρά “C Controller” της Mitsubishi για λύσεις αυτοματισμού προσφέρει απευθείας σύνδεση από τις εγκαταστάσεις/πόρους ως τα επιχειρησιακά συστήματα όπως SAP, Oracle, DB2 κτλ. στα πλαίσια ενός παράγοντα με ισχυροποιημένη βιομηχανική διαμόρφωση. Αυτά τα συστήματα δεν βασίζονται σε PC και γι' αυτό δεν είναι επιρρεπή στα γνωστά ζητήματα των προηγούμενων λειτουργικών συστημάτων τα οποία βρίσκουμε σε ένα σύστημα PC παραδοσιακής βάσης.

Επίσης, η Mitsubishi έχει αναπτύξει έξυπνες λύσεις ώστε να παρέχει καταγραφή δεδομένων και ειδοποιήσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν τοπικά στο PLC. Αυτή η τεχνολογία έχει δημιουργήσει την πιθανότητα αφαίρεσης του PC πύλης από την τοπολογία συνολικά.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία C Controller της Mitsubishi η σύνδεση μεταξύ εγκαταστάσεων/πόρων και της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί κατευθείαν από το επίπεδο του PLC ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο.

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφόρηση και η ασφάλεια των δεδομένων γίνεται ακόμα πιο σημαντική το αρθρωτό MES IT επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν την πρόσβασή τους στις απαιτήσεις της πληροφόρησής τους. Οι ομάδες του IT μπορούν να φτάσουν στα δεδομένα διεργασίας αυτοματισμού χωρίς να ανησυχούν μήπως ακούσια επηρεάσουν τις λειτουργικές διαδικασίες ενώ διατηρείται η δυνατότητα στο μηχανολογικό προσωπικό να υλοποιήσουν τις κανονικές λειτουργίες τους χωρίς κίνδυνο για τις υποδομές ΙΤ.

Αρχή