Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Βιολογικές Επιστήμες

Αυτοματισμός για έναν περίπλοκο κόσμο

Τα προϊόντα Εργοστασιακού Αυτοματισμού της Mitsubishi Electric έχουν παίξει το ρόλο της θεμελίωσης για μια ευρεία κλίμακα εμπειριών από δευτερεύουσες εφαρμογές συσκευασίας και επεξεργασίας μέχρι τις εμπνευσμένες καινοτομίες που συνδυάζουν τη ρομποτική επιστήμη με τις χειρουργικές και μεταφυσικές διεργασίες, τον έλεγχο της αποστείρωσης όζοντος για ιατρικά εργαλεία και ακόμη τις διεργασίες κατασκευής για αναπληρωματικά μέλη του σώματος όπως είναι οι αναπληρωματικές ισχιακές αρθρώσεις.

Τα προϊόντα Εργοστασιακού Αυτοματισμού της Mitsubishi Electric έχουν παίξει το ρόλο της θεμελίωσης για μια ευρεία κλίμακα εμπειριών από δευτερεύουσες εφαρμογές συσκευασίας και επεξεργασίας μέχρι τις εμπνευσμένες καινοτομίες που συνδυάζουν τη ρομποτική επιστήμη με τις χειρουργικές και μεταφυσικές διεργασίες, τον έλεγχο της αποστείρωσης όζοντος για ιατρικά εργαλεία και ακόμη τις διεργασίες κατασκευής για αναπληρωματικά μέλη του σώματος όπως είναι οι αναπληρωματικές ισχιακές αρθρώσεις.

Αρχή