Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Η παραγωγή σε έναν κόσμο μεγάλο και επικίνδυνο

Οι παραβιαστές πληροφορικών συστημάτων (hackers) και οι κακόβουλοι χρήστες συνήθως επικεντρώνονται σε επιθέσεις στα PC υψηλότερου επιπέδου των επιχειρήσεων, όμως τώρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι διευρύνουν το πεδίο δράσης τους ώστε να συμπεριλάβουν και τα συστήματα σε επίπεδο διανομής.

Οι παραβιαστές πληροφορικών συστημάτων (hackers) και οι κακόβουλοι χρήστες συνήθως επικεντρώνονται σε επιθέσεις στα PC υψηλότερου επιπέδου των επιχειρήσεων, όμως τώρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι διευρύνουν το πεδίο δράσης τους ώστε να συμπεριλάβουν και τα συστήματα σε επίπεδο διανομής.

Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σε όλα τα επίπεδα. Εκεί όπου χρησιμοποιείται τεχνολογία PC, συχνά χρησιμοποιείται κι ένα σύστημα τοίχους προστασίας, αλλά τα συστήματα τοίχους προστασίας χρειάζονται και αυτά συνεχή συντήρηση. Εάν κάποια στιγμή την παραλείψετε θα εκτεθείτε άμεσα στους κινδύνους.

Στην πραγματικότητα πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα:

Η μείωση της πολυπλοκότητας

Τα PLC και τα PAC σε επίπεδο διανομής αλληλεπιδρούν απευθείας με τα συστήματα επιπέδου διαχείρισης και ERP. Τα οφέλη είναι αρκετά, η αξιοπιστία/διαθεσιμότητα του συστήματος προστατεύεται καθώς η πιο αδύναμη τεχνολογία επιπέδου PC δεν είναι πια ο κυρίαρχος κόμβος ελέγχου.

Εύκολο σαν την αλφαβήτα

Για να αυξήσει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του συστήματος η Mitsubishi Electric έχει αναπτύξει μία ιδέα ελέγχου πλατφόρμας. Τα συστήματα είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να συνδυάζουν τεχνολογίες βάσης PAC με παραδοσιακές τεχνολογίες PLC, ρομποτική, έλεγχο NC ακόμη και τη φιλοσοφία ελέγχου βάσης ανοιχτού C.

Σιγουρέψτε τα ΙΤ σας

Το λειτουργικό σύστημα ''ακεραιότητας'' του εταίρου της Mitsubishi στο e-F@ctory Green Hills επιτρέπει να δομηθούν οι λύσεις σε ασφαλή λειτουργικά συστήματα βάσης επιτήρησης τα οποία θέτουν ''αυστηρή'' προστασία μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων που τρέχουν επάνω στη διάταξη του πελάτη.

Αρχή