Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Κερδίστε την υπεροχή

Η Mitsubishi Electric έχει λύσεις και εμπειρία για να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας με όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται. Στη Mitsubishi είμαστε ικανοί να συνδυάσουμε την υποστήριξη από τα ανοιχτά πρότυπα όπως πρωτόκολλο PackML και Weihenstephan με το σειριακό έλεγχο, τον έλεγχο διεργασίας και τον έλεγχο κίνησης υψηλής ταχύτητας σε μία μόνο πλατφόρμα η οποία κάνει τη μηχανική ταχύτερη και ελαττώνει τις δαπάνες.

Η Mitsubishi Electric έχει λύσεις και εμπειρία για να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας με όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται. Στη Mitsubishi είμαστε ικανοί να συνδυάσουμε την υποστήριξη από τα ανοιχτά πρότυπα όπως πρωτόκολλο PackML και Weihenstephan με το σειριακό έλεγχο, τον έλεγχο διεργασίας και τον έλεγχο κίνησης υψηλής ταχύτητας σε μία μόνο πλατφόρμα η οποία κάνει τη μηχανική ταχύτερη και ελαττώνει τις δαπάνες.

Προηγμένο PAC

Η Mitsubishi Electric το έχει πραγματικά αναγάγει αυτό σε ένα νέο επίπεδο αυτοματοποιημένου ελέγχου προσφέροντας στους χρήστες την ευκαιρία να ενσωματώσουν την επιλογή τους τεσσάρων αντιλήψεων ελέγχου από PAC, Ελεγκτή Διεργασίας, PLC, Ελεγκτή Κίνησης, Ελεγκτή Ρομπότ και ακόμα και Έλεγχο NC σε ένα ενιαίο αρμονικό σύστημα.

Προηγμένη ρομποτική

Τα ρομπότ βέβαια αποτελούν σπουδαίες βελτιώσεις για τις διαδικασίες συλλογής και τοποθέτησης, ειδικά όταν σχετίζονται με δραστηριότητες συσκευασίας. Πάντως αυτή είναι μόνο η αρχή της συνεισφοράς τους αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δευτερεύοντα καθήκοντα συσκευασίας, ελέγχου ποιότητας και περιβάλλοντος δοκιμών για φαρμακευτικές και χημικές επεξεργασίες αλλά έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και για δευτερεύοντες υποστηρικτικούς ρόλους σε ιατρικές διαδικασίες όπως είναι η χειρουργική και η ανίχνευση του σώματος.

C Batch - Καινοτομική σκέψη

Το C Batch απλοποιεί τον έλεγχο Δέσμης και προσφέρει τα πάντα μέσα από το περιβάλλον PAC, ελαττώνοντας τις επιπρόσθετες λειτουργίες των PC και τα σχετικά έξοδα, χρησιμοποιώντας βιομηχανικά αξιόπιστο λειτουργικό για αύξηση της διαθεσιμότητας και μείωση της επιδεκτικότητας σε μερικές μορφές επιθέσεων στα πληροφορικά συστήματα.

Αρχή