Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ένα μόνο σύστημα αντί για εκτεταμένο πλήθος

Η Mitsubishi Electric μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κατασκευαστική και παραγωγική σας αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας τις εκτός βάσης PC καινοτόμες λύσεις μας για καταγραφή δεδομένων και συλλογή δεδομένων ως πλεονεκτήματα αδιάρρηκτης σύνδεσης με τα συστήματα επιχειρησιακής πληροφόρησης.

Η Mitsubishi Electric μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την κατασκευαστική και παραγωγική σας αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας τις εκτός βάσης PC καινοτόμες λύσεις μας για καταγραφή δεδομένων και συλλογή δεδομένων ως πλεονεκτήματα αδιάρρηκτης σύνδεσης με τα συστήματα επιχειρησιακής πληροφόρησης.

Πετυχαίνοντας μία ολιστική προσέγγιση στα δεδομένα κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία Δεικτών Βασικής Απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) οι οποίοι σημαίνουν πολλά για την επιχείρησή σας. Περιεκτικές και ευκολόχρηστες αναφορές πραγματικού χρόνου ή ιστορικού για όλο το προσωπικό από το επίπεδο εγκατάστασης έως την αίθουσα συσκέψεων θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκομένους να αποκτήσουν μεγαλύτερη επαφή με την ουσιαστική καθημερινή εργασία. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική για την υλοποίηση έργων Six Sigma, διεργασιών TPM/TQM και τεχνικών Lean Manufacturing οι οποίες έχουν ως στόχο να προσφέρουν άμεσες βελτιώσεις σημαντικής απόδοσης εκεί όπου τυπικά ψάχνετε χρόνους απόσβεσης κάτω του έτους.

10 λεπτά ως την επιτυχία

Ανάλογα με το είδος και τον τύπο ενσωμάτωσης δεδομένων η Mitsubishi Electric έχει λύσεις που ταιριάζουν σχεδόν σε όλες τις συνθήκες και σε μερικές περιπτώσεις η απευθείας σύνδεση δεδομένων από τον ελεγκτή του επιπέδου κατασκευής μέχρι το σύστημα διαχείρισής σας (βάση δεδομένων/MES ή ERP) μπορεί να χρειαστεί λιγότερο από 10 λεπτά.

Το να κατανοήσετε τη ροή της παραγωγής σας είναι ζωτικό στοιχείο. Το δεύτερο σημείο επικέντρωσης πρέπει να είναι η μέτρηση και παρακολούθηση κάθε σταδίου από κάθε διεργασία.

Αρχή