Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Διαχείριση Υλικών

Lean and flexible systems that deliver

Mitsubishi Electric’s principle of integrating automation products into one common platform is a key advantage to applications for today’s cost driven requirements. Every aspect of automation control, ranging from low to high end controllers, servos, inverters, and HMIs are based on our integrated Automation Platform. This provides users with the choice to deliver a PLC, Process, IT or PAC based architecture, using standard components for their chosen solution.

Moving forward together

Mitsubishi Electric’s principle of integrating automation products into one common platform is a key advantage to applications for today’s cost driven requirements. Every aspect of automation control, ranging from low to high end controllers, servos, inverters, and HMIs are based on our integrated Automation Platform. This provides users with the choice to deliver a PLC, Process, IT or PAC based architecture, using standard components for their chosen solution.

Whether your company provides solutions in baggage handling systems, automated warehousing, postal automation or manufacturing systems; designs single material handling machines or entire automated facilities, Mitsubishi Electric can deliver the tools necessary for the right solution. With Mitsubishi Electric’s high function, advanced performance products and technical know how, a complete and truly total solution architecture is easily realized.

Λεπτομέρειες που πείθουν

  • Βιομηχανία

  • Συστήματα ταινιομεταφοράς και διαχώρισης

  • Αυτοματοποιημένη αποθήκευση και καθοδηγούμενα οχήματα

  • Διαχώριση και καταχώρηση υψηλής ταχύτητας

  • Λύσεις Εργοστασίων

Αρχή