Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Λύσεις Εργοστασίων

Ολοκληρωμένος έλεγχος εργοστασίου

Οι εταιρείες συχνά συλλογίζονται και συζητούν γύρω από λύσεις για την διαχείριση του εργοστασίου ή γενικά της εγκατάστασης για πολλά χρόνια – αλλά χωρίς στην ουσία ποτέ να τις ενσωματώνουν. Βέβαια, είναι κατανοητό να μην θέλουν να σταματήσουν την παραγωγή για μια μεγάλη χρονική περίοδο ενώ θα προσαρμόζεται το νέο σύστημα, και θεωρούν ότι η προοπτική της οργάνωσης και της σχεδίασης ολόκληρης της δραστηριότητας είναι αποθαρρυντική, ειδικά αφού συχνά θέλουν να υλοποιήσουν μια νέα λύση άμεσα.

Οι εταιρείες συχνά συλλογίζονται και συζητούν γύρω από λύσεις για την διαχείριση του εργοστασίου ή γενικά της εγκατάστασης για πολλά χρόνια – αλλά χωρίς στην ουσία ποτέ να τις ενσωματώνουν. Βέβαια, είναι κατανοητό να μην θέλουν να σταματήσουν την παραγωγή για μια μεγάλη χρονική περίοδο ενώ θα προσαρμόζεται το νέο σύστημα, και θεωρούν ότι η προοπτική της οργάνωσης και της σχεδίασης ολόκληρης της δραστηριότητας είναι αποθαρρυντική, ειδικά αφού συχνά θέλουν να υλοποιήσουν μια νέα λύση άμεσα.

e-F@ctory

Η λύση e-F@ctory της Mitsubishi Electric απαντά σε πολλά τέτοια θέματα. Βασίζεται επάνω στην αντίληψη της πλατφόρμας αυτοματισμού του System Q. Χάρη στην σχεδίαση υπομονάδας του System Q, είναι τώρα πολύ πιο εύκολο να υλοποιήσουμε τον έλεγχο σε όλη την εγκατάσταση βασιζόμενοι σε τμηματικές ή κατασκευαστικές λύσεις πυρήνα.

Επικοινωνία

Οι λειτουργίες σε όλο το πεδίο του εργοστασίου βασίζονται σε στρατηγικές καλής επικοινωνίας. Η πλατφόρμα αυτοματισμού του System Q μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 50 διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, περιλαμβάνοντας την κανονική RS232, διαύλους πεδίου, Ethernet, εξυπηρετητές δικτύου και εφεδρικά δίκτυα.

Κάνοντας την ζωή πιο εύκολη

Παραδοσιακά, η διασύνδεση μεταξύ MES και περιβάλλοντος παραγωγής έχει διαχωριστεί από ένα επίπεδο PCs διαχείρισης και κύρια PLCs που χρησιμοποιούνται για συγκέντρωση δεδομένων και στοιχείων πυρήνα. Με την πλατφόρμα αυτοματισμού System Q, αυτή η στρατηγική μπορεί να απλοποιηθεί ενσωματώνοντας το PC απευθείας επάνω στο ίδιο πίσω επίπεδο. Αυτό αφαιρεί ένα επίπεδο δομής διαχείρισης όπως επίσης και απλοποιεί την υλοποίηση.

Οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη είναι διαφορετικές και το System Q είναι σχεδιασμένο να προσφέρει μια ευρεία γκάμα από λύσεις οι οποίες να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα. Για παράδειγμα, το System Q προσφέρει την χρήση τεχνολογίας τοπικού ενσωματωμένου εξυπηρετητή δικτύου, που σημαίνει ότι το Ethernet και η αναζήτηση βασισμένη σε δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, μια αποκλειστική διασύνδεση MES επιτρέπει στο System Q να ''μιλά'' απευθείας στο λογισμικό MES χωρίς καθόλου ενδιάμεσες διατάξεις, μειώνοντας τις δαπάνες της υλοποίησης και της συνεχιζόμενες συντήρησης.

Αρχή