Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Φέρνουμε την προηγμένη τεχνολογία και την εμπειρία μας στο έργο σας

Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Λύσεις για τη Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας

Οι απαιτήσεις για αυξημένη ευελιξία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτιωμένη προβλεψιμότητα επηρεάζουν όλες την βιομηχανία παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, ο τομέας αυτός πρέπει να μειώνει τις διακοπές λειτουργίας, να ανταποκρίνεται στα όλο και πιο αυστηρά νομοθετικά πλαίσια και να ενσωματώνει υψηλότερα επίπεδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η αυτοματοποίηση παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων προκλήσεων στο πεδίο της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας και η Mitsubishi Electric προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο του κλάδου, από τα ηλεκτρικά συστήματα MV (μέσης τάσης) και LV (χαμηλής τάσης) έως το δομικό επίπεδο και μέχρι τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου της εγκατάστασης.

Με την αξιόπιστη, παγκόσμια παρουσία της σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Mitsubishi Electric είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των κατόχων εργοστασίων, παρόχων συντήρησης ή προμηθευτών EPC στις νέες εγκαταστάσεις.

Έλεγχος εγκατάστασης ενέργειας (DCS)

Η Mitsubishi Electric έχει εκτεταμένη εμπειρία στα συστήματα κατανεμημένου ελέγχου, με βάση μια πλατφόρμα ελέγχου Εγκατάστασης Ενέργειας, που εκτείνεται από τον εξοπλισμό πεδίου, τα συστήματα μεταγωγής MV (μέσης τάσης) και LV (χαμηλής τάσης), το επίπεδο αυτοματισμού και τα συστήματα διαχείρισης επεξεργασίας μέχρι το επιχειρησιακό επίπεδο, όλα αυτά δομημένα επάνω σε μια ισχυρή και αξιόπιστη ραχοκοκαλιά συστημάτων δικτύου.

Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Mitsubishi Electric προσφέρει το εξειδικευμένο DCS solution για τη Βιομηχανία Ενέργειας που εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας, ενώ αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις επεκτασιμότητας και ευελιξίας.

Ιδανικό για χρήση σε μικρότερες περιφερειακές ή ανανεώσιμες εγκαταστάσεις, το PMSX®pro είναι δομημένο πάνω στην κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία της Mitsubishi Electric στα PLC και συστήματα DCS.

 • Υψηλή διαθεσιμότητα, ανεκτική σε βλάβες λύση
 • Ευκολόχρηστο με διαισθητική λειτουργία
 • Ευκολοσυντήρητο
 • Online μηχανική
 • Online επεκτασιμότητα, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία
 • Βιβλιοθήκη μηχανικής των δεσμών λειτουργίας

Οι υπηρεσίες της Mitsubishi Electric εκτείνονται από την προμήθεια εξαρτημάτων και λογισμικού μέχρι την εγκατάσταση και καλωδίωση, τεκμηρίωση, κατασκευή και πλήρη διαχείριση του έργου.

Έλεγχος και προστασία στροβίλων

Για τους χρήστες ατμοστροβίλων, η Mitsubishi Electric έχει αναπτύξει το σύστημα ελέγχου Turbiset που παρέχει απλή γραμμή αναβάθμισης για στροβίλους που μπορεί να λειτουργούν ήδη μια δεκαετία ή περισσότερο, και που θα μπορούσαν να έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής 15-20 χρόνια περίπου.

Οι ατμοστρόβιλοι παίζουν κρίσιμο ρόλο, και πρέπει να ελέγχονται όσο το δυνατόν καλύτερα για να λαμβάνουμε τη μέγιστη ενέργεια ατμού. Πρέπει επίσης να προστατεύονται σχολαστικά για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αξιόπιστοι, ασφαλείς και θα λειτουργούν καθημερινά και ακατάπαυστα.

Η λύση Turbiset ελέγχου και προστασίας ατμοστροβίλου παρέχει την απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δομημένη με τον κορυφαίο εξοπλισμό PLC και HMI της Mitsubishi Electric, με αναβαθμίσεις για τα υπάρχοντα προγράμματα εφαρμογών PLC, μια τυπική διαμόρφωση ελέγχου Turbiset μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ελεγκτή ατμού
 • Ελεγκτή πίεσης εξαγωγής ατμού
 • Ελεγκτή αντίθλιψης ατμού
 • Ελεγκτή περιορισμού
 • Ελεγκτές θερμοκρασίας
 • Προστασία στροβίλου
 • Προσομοίωση διεργασίας στροβίλου
 • Εφαρμογή HMI
Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Turbiset είναι ανεξάρτητο από τον αρχικό κατασκευαστή του στροβίλου, παρέχοντας μια απλή και αποτελεσματική γραμμή αναβάθμισης. Η Mitsubishi Electric είναι σε θέση να παραδώσει όλο τον εξοπλισμό μαζί με τα διαγράμματα ελέγχου, τα διασκευασμένα προγράμματα εφαρμογών PLC, τα διαγράμματα προγραμμάτων PLC, ένα περιβάλλον προσομοιωτή διεργασίας στροβίλου, τοπική εφαρμογή ΗΜΙ, καταλόγους καλωδίωσης και εκπαιδευτικό υλικό. Οποτεδήποτε, στη διάρκεια ζωής του στροβίλου, οι χειριστές μπορούν να αναβαθμίσουν το σύστημα ελέγχου στα σημερινά πρότυπα, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία.

Ηλεκτρική ισορροπία εγκατάστασης

Η Mitsubishi Electric συνδυάζει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο από τεχνολογίες ηλεκτρικής ισορροπίας σταθμών παραγωγής ενέργειας με δυνατότητες για πλήρη μελέτη και σχεδιασμό, διαχείριση έργου, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας. Έτσι, η Mitsubishi Electric μπορεί να προσφέρει ετοιμοπαράδοτα ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρικής ισορροπίας εγκαταστάσεων.

Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Μελέτη και σχεδιασμός
 • Διαχείριση Έργου
 • Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας
 • Ολοκληρωμένη λύση προστασίας
 • Εξοπλισμός μεταγωγής MV και LV
 • MCCs και μετασχηματιστές

Με δοκιμασμένες λύσεις ηλεκτρικής ισορροπίας σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο, η Mitsubishi Electric αξιόπιστα παραδίδει αποτελεσματικές, σίγουρες, ασφαλείς και οικονομικά συμφέρουσες εγκαταστάσεις.

Έξυπνη Ενέργεια

Επειδή οι φορείς συνεχώς προσπαθούν να εξισορροπήσουν πολλά και διάφορα στοιχεία με χρήση διαφορετικών πηγών ενέργειας - από συμβατικά ορυκτά καύσιμα μέχρι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - σε κύριες μονάδες παραγωγής ενέργειας αλλά και υποσταθμούς, απαιτούνται πιο έξυπνες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως, ο έλεγχος και η διαχείριση των φωτοβολταϊκών, οι αιολικές, υδροηλεκτρικές, ορυκτές και υβριδικές μονάδες και υποσταθμοί χρειάζονται αυξημένη ορατότητα στην αίθουσα ελέγχου.

Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Mitsubishi Electric προσφέρει λύσεις από το επίπεδο τομέα μέχρι και το εποπτικό επίπεδο, όπως τις δύο τεχνολογίες DCS και SCADA για τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες διαχείρισης μονάδας που περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο Εικονικής Εγκατάστασης Ενέργειας
 • Έλεγχο Υβριδικής Εγκατάστασης Ενέργειας
 • Απομακρυσμένη Παρακολούθηση και Έλεγχο ανανεώσιμων και συμβατικών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Επιπλέον, παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν και να εξισορροπήσουν μια σειρά από διαφορετικές πηγές ενέργειας, η Mitsubishi Electric παίρνει εργαλεία όπως το PMSX®pro DCS και το λογισμικό κύκλου ζωής Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), και τα συνδυάζει με άλλες τεχνολογίες MV (μέσης τάσης) και ελέγχου για σύνδεση διαφόρων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μια εικονική μονάδα ενέργειας.

Παρέχοντας λύση στις επιπτώσεις της εισαγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη γήρανση των μεγάλων μονάδων παραγωγής ενέργειας και την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι εικονικοί και υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας παρέχουν ένα αποτελεσματικό σύστημα για την εξισορρόπηση πολλών μεταβλητών, ώστε να επιτευχθεί, συνολικά, ένα πιο προβλέψιμο, οικονομικό και αξιόπιστο σύστημα τροφοδοσίας, με ταχύτερη και πιο ευέλικτη ανταπόκριση στις διακυμάνσεις διαθεσιμότητας των διαφόρων πηγών ενέργειας στο μικρότερο δυνατό κόστος.

Αρχή