Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Λύσεις

Print page

Λύσεις

Ανανεώσιμα

Συντονίστε έξυπνα τις εικονικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής


Loading: 0 %

Για να συνδέσετε εύκολα τους μεμονωμένους φορείς ενέργειας σε εικονικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, η Mitsubishi Electric προσφέρει το σύστημα ελέγχου διεργασίας PMSX®pro και το εργαλείο λογισμικού Κύκλου Ζωής MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite), δύο χρήσιμα προϊόντα που συντονίζουν έξυπνα τους διάφορους φορείς ενέργειας. Εξασφαλίζουν ότι η εγκατάσταση αποκρίνεται γρήγορα και ευέλικτα στις απαιτήσεις από το δίκτυο, και ελέγχουν τα συνδεδεμένα εικονικά τμήματα της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με το φορτίο και τις ικανότητές τους. Για το φορέα εκμετάλλευσης, αυτό ανοίγει νέες και αποδοτικές δυνατότητες να συμμετάσχει στην αγορά της ενέργειας.

Κάντε κλικ στα κουμπιά "+/-" στον έλεγχο για να αλλάξετε την προσομοίωση.

Πίσω

Αρχή